Friday, December 30, 2016

8 ຂໍ້ດີ ການນໍາໃຊ້ອີເມວສໍາລັບບໍລິສັດ ພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດ/ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ
MailDee.com ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບອີເມວ @ຊື່ບໍລິສັດ/ໂດເມນ (Domain)/ລາຄາຖືກ ມີຄຸນະພາບທີ່ສູງທີ່ສຸດ


ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ ການນໍາໃຊ້ອີເມວ (Email) ພາຍໃຕ້ຊື່ ໂດເມນ ຂອງຕົນເອງມັນປັບປຸງທັດສະນະຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແຕ່ຂະບວນການການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນທັງຫມົດເຮັດຜ່ານລະບົບອີເມວແທນທີ່ຈະເປັນໂທລະສັບ ເທົ່າກັບວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທັງຫມົດ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອີເມວ(Email) ແລະມີເລື່ອງຈໍານວນຫຼາຍ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຄາດຝັນແລະລະເລີຍ ຄວາມຜິດພາດພຽງເລັກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຫຼາຍຄວາມເສຍຫາຍໄດ້
1.ຂໍ້ມູນບໍລິສັດທີ່ເປັນຄວາມລັບ
ທຸກຄົນຈະຮູ້ວ່າໃນທັງຫມົດບໍລິສັດ ຕ່າງມີຄວາມລັບ ເຊັ່ນ ບັນຊີຂອງລູກຄ້າ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນຫຼາຍ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານການນໍາໃຊ້ຟລີອີເມວ ເຊັ່ນ (hotmail, gmail,yahoo ອີເມວພະນັກງານຂອງຕົນເອງ)ທ່ານສາມາດຮູ້ໄດ້ ? ໃນແຕ່ລະມື້ພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບ ຫຼື ສົ່ງເອກະສານທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງທ່ານອອກໄປ ເພາະວ່າ ອີເມວເປັນຂອງພະນັກງານ ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້2. ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃນເວລາທີ່ພະນັກງານລາອອກ
ແມ່ນທໍາ​ມະ​ຊາດໃນທຸລະກິດ ທີ່ພະນັກງານລາອອກ ຫຼື ພະນັກງານມີການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີໃຜຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານຕະຫຼອດໄລຍະຊີວິດ ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ພະນັກງານລາອອກ ສິ່ງທີ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນ ພະນັກງານຍັງຈະມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ບຸກຄະລາກອນມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ບໍລິສັດ3.image ຂອງບໍລິສັດ ແລະ Brand ຂອງທ່ານ
ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ບາງບໍລິສັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີກົດລະບຽບ ວ່າຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ ວ່າຕ້ອງມີພຽງແຕ່ Email@ຊື່ບໍລິສັດ ເນື່ອງຈາກວ່າຟຣີອີເມວ ໃຜສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງມັນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ຟຣີອີເມວຕິດຕໍ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານຈະມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໄດ້ ທີ ບໍລິສັດຂອງທ່ານວ່າສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ແທ້

4.ລູກຄ້າ ຫຼື ບຸກຄົນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານຫມັ້ນໃຈໄດ້ທີ ວ່າ ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າຈະເປັນຄວາມລັບ
ບໍລິສັດສ່ວນ​ໃຫຍ່ ມັກບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານໄປຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ດ້ວຍວ່າໃນແຕ່ລະການຕິດຕໍ່  ມີເລື່ອງຈໍານວນຫຼາຍທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ


5.ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານຈະສໍ້ໂກງ 
ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ວ່າ ການນໍາໃຊ້ອີເມວພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງໂດເມນຂອງທ່ານ ຫາກວ່າມື້ຫນຶ່ງພະນັກງານມັນເປັນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບໍ່ອາດຈະໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ທ່ານສາມາດລະງັບການໃຊ້ວຽກ ຫຼື ປ່ຽນແປງລະຫັດຜ່ານຂອງອີເມວໄດ້ທັນທີ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຫມັ້ນໃຈວ່າ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຍັງເປັນຄວາມລັບ ບໍ່ຖືກນໍາໄປໃຊ້ເຮັດຜິດກົດຫມາຍ


6.ມີທີມງານຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຢູ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃນການໃຊ້ວຽກ
ຫາກວ່າບໍລິສັດຂອງທ່ານໃຊ້ຟຣີອີເມວ(Free Email)ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ ຫາກວ່າມື້ຫນຶ່ງອີເມວຂອງທ່ານປະສົບບັນຫາ ເຊັ່ນ ລືມລະຫັດຜ່ານ ແລະບໍ່ສາມາດເອົາຄືນໄດ້ ເທົ່າກັບວ່າຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດຕ້ອງສູນເສຍ ແລ້ວໃຜທີ່ຈະຢູ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທ່ານ


7.ມີທີມງານຢູ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕະຫຼອດເວລາ
ເຮົາເຊື່ອວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອີເມວໃນອຸປະກອນຄອມພິວເຕີພຽງຢ່າງຫນຶ່ງໄດ້  ແຕ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເຮັດວຽກອີເມວຜ່ານອຸປະກອນອື່ນໆຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ iPhone, Smart Phone, Tablet ຫຼື Program Outlook ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ອີເມວຜ່ານອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີການຕັ້ງຄ່າຈໍານວນຫຼາຍ ທ່ານຫມັ້ນໃຈໄດ້ບໍ່ ວ່າທ່ານຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກວ່າມີບໍລິສັດຢູ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ມັນເປັນການດີສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານແນ່ນອນ


8. ບໍ່ມີໂຄສະນາໃຫ້ເຮັດໃຫ້ລົບກວນ
ໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ຟຣີອີເມວ(Free Email) ທ່ານຈະພົບເຫັນປ້າຍໂຄສະນາຈໍານວນຫຼາຍ ທັງທີ່ອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ
ບົດຄວາມໂດຍ
MailDee.com ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບອີເມວ @ຊື່ບໍລິສັດ/ໂດເມນ (Domain)/ລາຄາຖືກ ມີຄຸນະພາບທີ່ສູງທີ່ສຸດ

Monday, December 26, 2016

ວິທີການເລືອກຊື້ອີເມວ ສໍາລັບຊື້ @ໂດເມນຂອງເຂົາເຈົ້າ /ບໍລິສັດ ແບບປະຢັດ ແລະ ມີຄຸນະພາບ

ໃນມື້ນີ້ການແຂ່ງຂັນໃນທຸລະກິດມັນສູງ ແຕ່ລະຄົນບໍລິສັດມັນພະຍາຍາມ ສ້າງຈຸດເດັ່ນ ຈຸດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ທຸລະກິດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ໂດຍການນໍາໃຊ້ອີເມວ (Emai) ພາຍໃຕ້ຊື່ ບໍລິສັດ/ໂດເມນຂອງຕົນເອງ name@yourcompany.com ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍ ເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງສໍາຄັນ ແທນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຟຣີອີເມວ ທີ່ @yahoo.com, @gmail.com, @hotmail.com ໃຜທີ່ລົງທະບຽນງ່າຍ ໃນພຽງແຕ່ສອງສາມນາ​ທີ ແລ້ວລູກຄ້າຂອງທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຕໍ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ

ໃນເວລາທີ່ທ່ານເລີ່ມມີວິໄສທັດເລື່ອງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການນໍາໃຊ້ອີເມວ (Emai) ພາຍໃຕ້ຊື່ ບໍລິສັດ/ໂດເມນຂອງຕົນເອງ ທ່ານຊອກຫາວິທີການເລີ່ມຕົ້ນວ່າ ຈະເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ບໍ່ ທີ່ຈະມີເຈົ້າຂອງ Email: name@yourcompany.com

ແນ່ນອນວ່າ Email : name@yourcompany.com ບໍ່ໄດ້ຄືນໍ້າເບີງາມທະບຽນຍານພາຫະນະ ແຕ່ແມ່ນລະບົບຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາທຸລະກິດໃນມື້ນີ້ໄດ້

Technologyland.Co.,Ltd. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບອີເມວມາດຕະຖານລະດັບໂລກ
http://www.technologyland.co.th


ວິທີການເລືອກຊື້ອີເມວ ຜູ້ຂຽນອະທິບາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້


ລະບົບອີເມວມາດຕະຖານ

ລະບົບອີເມວ(Email) ຕ້ອງມີປະສິດທິພາບ
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເກີດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ ລະບົບອີເມວຄືກັນ ຈະແມ່ນລະບົບທີ່ດີລະດັບໂລກມັນຍັງມີບັນຫາ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນເລືອກລະບົບອີເມວທີ່ບັນຫາເລັກຫຼາຍທີ່ສຸດ ທ່ານຈະໄດ້ບໍ່ສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ໃຊ້ເວລາຢູ່ທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຫຼົ່ານີ້


ການບໍລິການຫຼັງຈາກການຂາຍ

ຖ້າຫາກວ່າບັນຫາພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືຜູ້ທີ່
ຖ້າຫາກວ່າລະບົບອີເມວຂອງທ່ານທີ່ບັນຫາ ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງແມ່ນຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວ ສໍາລັບການໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານເກີດບັນຫາຢ່າງຫນ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນການບໍລິການຫຼັງຈາກການຂາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ທ່ານອາດຈະເຮັດການທົດສອບ ໂດຍການໂທຫາ ຫຼື ສົ່ງໄປທີ່ອີເມວຜູ້ໃຫ້ບໍລິກວດສອບວ່າ ພະນັກງານການ​ຕອບ​ຢ່າງວ່ອງໄວປານໃດ


Technologyland.Co.,Ltd. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບອີເມວມາດຕະຖານລະດັບໂລກ
http://www.technologyland.co.th

ການບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ 24 ຊົ່ວໂມງ 

ບັນຫາບໍ່ໄດ້ມາເລືອກເອົາເວລາ
ການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດຮັບ-ສົ່ງອີເມວ ຕ້ອງປະຕິບັດຢູ່ໃນທຸກເວລາ ບໍ່ມີສະເພາະຈັນ-ສຸກ ຫຼັງຈາກເວລາເຮັດວຽກ ທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງປະສານງານ ຫຼືສົ່ງອີເມວໃຫ້ລູກຄ້າ ຖ້າຫາກວ່າບັນຫາເກີດລະ​ຫວ່າງ​ການຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ ຜູ້ທີ່ຈະດູແລ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທ່ານ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນເລືອກ ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງປະຈໍາວັນເລືອກໃຊ້ບໍລິສັດເປີດບໍລິການເວລາດົນນານ
ເລືອກໃຊ້ບໍລິສັດທີ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະບໍລິສັດເປີດບໍລິການເວລາດົນນານ
ເປັນພົບທົ່ວໄປຖ້າຫາກວ່າທ່ານການຊື້ສິນຄ້າແລະບໍລິການບາງຢ່າງ  ທ່ານຕ້ອງຄັດເລືອກບໍລິສັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະສະຖຽນລະພາບ ເບິ່ງໄດ້ຈາກ ໄລຍະເວລາສ້າງຂອງບໍລິສັດ ແລະຈົດທະບຽນບໍລິສັດທີ່ຖືກຕ້ອງກົດຫມາຍ ເພາະວ່າ ອີເມວ(Email)ຂອງທ່ານທັງລະບົບພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້


ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການລໍຖ້າອີເມວ(Email) ທີ່ລູກຄ້າສົ່ງໃຫ້ທ່ານຍາວແມ່ນຊົ່ວໂມງ
ບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ທີ່ໃຊ້ອີເມວ(Email)@ຊື່ບໍລິສັດແມ່ນ ຄວາມຊັກຊ້າ (Delay) ຄື ທ່ານສົ່ງອີເມວ(Email) ໄປຫາລູກຄ້າ A ແຕ່ລູກຄ້າ A ຕ້ອງລໍຖ້າແມ່ນຊົ່ວໂມງກ່ວາຈະໄດ້ອີເມວ(Email) ຂອງທ່ານ ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນເພາະວ່າລະບົບອີເມວບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນ ລະບົບທີ່ມີລາຄາຖືກຜິດປົກກະຕິ ເພາະການນໍາໃຊ້ວຽກໂດຍແບ່ງອີເມວໃຊ້ວຽກຫລາຍສິບພັນຄົນອີເມວໃນຫນຶ່ງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ ກ່ວາຈະສົ່ງອີເມວໄດ້ ຕ້ອງໄປເຂົ້າແຖວລໍຖ້າໃຫ້ອີເມວຂອງຄົນອື່ນສົ່ງອອກໄປກ່ອນ ບັນຫານີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຕ້ອງບໍ່ມີບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ລາຄາລະບົບອີເມວຕ້ອງສົມເຫດສົມຜົນ

ແນ່ນອນ ຜູ້ໃດທີ່ຕ້ອງການມັນຂອງລາຄາຖືກ
ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າແມ່ນອີເມວໃຊ້ໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຄວນຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີ ເພາະທ່ານອາດຈະນໍາໃຊ້ຕິດຕໍ່ລູກຄ້າຫມົດມື້ ສະເຫມີໄປ ດັ່ງນັ້ນລາຄາຄວນຈະສົມເຫດສົມຜົນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະລາຄາບໍ່ແພງ ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ

ບົດຄວາມໂດຍ Technologyland.co.th
ອີເມວ ສໍາລັບຊື້ @ໂດເມນຂອງເຂົາເຈົ້າ /ບໍລິສັດ 
ແບບປະຢັດ ແລະ ມີຄຸນະພາບ ມາດຕະຖານໂລກ

ເຕັກນິກໃນການເພີ່ມທະວີການຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້/ບໍລິສັດ/ທຸລະກິດ

ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ຖືແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນພຽງ ປະກອບອາຊີບ(Freelance) ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ລວມທັງທຸລະກິດໃຫຍ່ (Business Owner) ພວກເຮົາຕ່າງເຂົ້າໃຈດີທີ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ

ໂດຍສະເພາະທ່ານທີ່ໃຊ້ອີເມວ (Email) ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດເປັນຕົ້ນຕໍ ລູກຄ້າ ຫຼື ບຸກຄົນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ ຈະເຊື່ອຖືໄດ້ບໍ່ວ່າເປັນບໍລິສັດຂອງທ່ານມີຈິງ ທີ່ແມ່ນທົ່ວໄປແລ້ວທີ່ລູກຄ້າຈະເກີດສົງໃສແລະລູກຄ້າຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍລິສັດ ຫຼືຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານທີ່ຄວາມສະຖຽນລະພາບໄດ້ບໍ່ ຖ້າທ່ານນໍາໃຊ້ ( Free Email)  ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບວຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຄ້າກັບບໍລິສັດມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລ້ວລູກຄ້າຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ ຖ້າຫາກວ່າຊື່ອີເມວມັນເປັນຂອງຟຣີໄປສະແດງໃຫ້ເຫັນກັບລູກຄ້າ

ການເຮັດວຽກອີເມວພາຍໃຕ້ຊື່ ຍີ່ຫໍ້/ບໍລິສັດ/ທຸລະກິດ/ໂດເມນ (Email @yourbrand.com) ເຕັກນິກການວຢ່າງຫນຶ່ງໃນໄດ້ສ້າງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວ ກັບຍີ່ຫໍ້/ບໍລິສັດ/ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍລິສັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນິຍົມໃຊ້ Email@youbrand.com   ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດກັບລູກຄ້າ ໂດຍສະເພາະປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ສະຫະລັດອະເມລິກາ ອົດສະຕາລີ ສິງກະໂປ ແລະອື່ນໆ

ນອກຈາກຈະໃຊ້ເງິນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດບາດຕໍ່ປີ ແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ (Brandding)  
ບົດຄວາມໂດຍ
Maildee.com ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບ e-mail @yourbrand.com ລາຄາຖືກ ຄຸນນະພາບສູງ