Friday, December 30, 2016

8 ຂໍ້ດີ ການນໍາໃຊ້ອີເມວສໍາລັບບໍລິສັດ ພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດ/ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ
MailDee.com ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບອີເມວ @ຊື່ບໍລິສັດ/ໂດເມນ (Domain)/ລາຄາຖືກ ມີຄຸນະພາບທີ່ສູງທີ່ສຸດ


ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ ການນໍາໃຊ້ອີເມວ (Email) ພາຍໃຕ້ຊື່ ໂດເມນ ຂອງຕົນເອງມັນປັບປຸງທັດສະນະຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແຕ່ຂະບວນການການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດໃນປະຈຸບັນທັງຫມົດເຮັດຜ່ານລະບົບອີເມວແທນທີ່ຈະເປັນໂທລະສັບ ເທົ່າກັບວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທັງຫມົດ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອີເມວ(Email) ແລະມີເລື່ອງຈໍານວນຫຼາຍ ທ່ານອາດຈະບໍ່ຄາດຝັນແລະລະເລີຍ ຄວາມຜິດພາດພຽງເລັກນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຫຼາຍຄວາມເສຍຫາຍໄດ້
1.ຂໍ້ມູນບໍລິສັດທີ່ເປັນຄວາມລັບ
ທຸກຄົນຈະຮູ້ວ່າໃນທັງຫມົດບໍລິສັດ ຕ່າງມີຄວາມລັບ ເຊັ່ນ ບັນຊີຂອງລູກຄ້າ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນຫຼາຍ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານການນໍາໃຊ້ຟລີອີເມວ ເຊັ່ນ (hotmail, gmail,yahoo ອີເມວພະນັກງານຂອງຕົນເອງ)ທ່ານສາມາດຮູ້ໄດ້ ? ໃນແຕ່ລະມື້ພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບ ຫຼື ສົ່ງເອກະສານທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງທ່ານອອກໄປ ເພາະວ່າ ອີເມວເປັນຂອງພະນັກງານ ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້2. ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃນເວລາທີ່ພະນັກງານລາອອກ
ແມ່ນທໍາ​ມະ​ຊາດໃນທຸລະກິດ ທີ່ພະນັກງານລາອອກ ຫຼື ພະນັກງານມີການປ່ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີໃຜຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານຕະຫຼອດໄລຍະຊີວິດ ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ພະນັກງານລາອອກ ສິ່ງທີ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນ ພະນັກງານຍັງຈະມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ບຸກຄະລາກອນມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ບໍລິສັດ3.image ຂອງບໍລິສັດ ແລະ Brand ຂອງທ່ານ
ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ບາງບໍລິສັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີກົດລະບຽບ ວ່າຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ ວ່າຕ້ອງມີພຽງແຕ່ Email@ຊື່ບໍລິສັດ ເນື່ອງຈາກວ່າຟຣີອີເມວ ໃຜສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງມັນ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ຟຣີອີເມວຕິດຕໍ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານຈະມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໄດ້ ທີ ບໍລິສັດຂອງທ່ານວ່າສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ແທ້

4.ລູກຄ້າ ຫຼື ບຸກຄົນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານຫມັ້ນໃຈໄດ້ທີ ວ່າ ຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າຈະເປັນຄວາມລັບ
ບໍລິສັດສ່ວນ​ໃຫຍ່ ມັກບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານໄປຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ດ້ວຍວ່າໃນແຕ່ລະການຕິດຕໍ່  ມີເລື່ອງຈໍານວນຫຼາຍທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າ


5.ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານຈະສໍ້ໂກງ 
ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ວ່າ ການນໍາໃຊ້ອີເມວພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງໂດເມນຂອງທ່ານ ຫາກວ່າມື້ຫນຶ່ງພະນັກງານມັນເປັນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບໍ່ອາດຈະໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ທ່ານສາມາດລະງັບການໃຊ້ວຽກ ຫຼື ປ່ຽນແປງລະຫັດຜ່ານຂອງອີເມວໄດ້ທັນທີ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຫມັ້ນໃຈວ່າ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຍັງເປັນຄວາມລັບ ບໍ່ຖືກນໍາໄປໃຊ້ເຮັດຜິດກົດຫມາຍ


6.ມີທີມງານຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຢູ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃນການໃຊ້ວຽກ
ຫາກວ່າບໍລິສັດຂອງທ່ານໃຊ້ຟຣີອີເມວ(Free Email)ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ ຫາກວ່າມື້ຫນຶ່ງອີເມວຂອງທ່ານປະສົບບັນຫາ ເຊັ່ນ ລືມລະຫັດຜ່ານ ແລະບໍ່ສາມາດເອົາຄືນໄດ້ ເທົ່າກັບວ່າຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດຕ້ອງສູນເສຍ ແລ້ວໃຜທີ່ຈະຢູ່ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທ່ານ


7.ມີທີມງານຢູ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕະຫຼອດເວລາ
ເຮົາເຊື່ອວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອີເມວໃນອຸປະກອນຄອມພິວເຕີພຽງຢ່າງຫນຶ່ງໄດ້  ແຕ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເຮັດວຽກອີເມວຜ່ານອຸປະກອນອື່ນໆຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນ iPhone, Smart Phone, Tablet ຫຼື Program Outlook ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນໍາໃຊ້ອີເມວຜ່ານອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີການຕັ້ງຄ່າຈໍານວນຫຼາຍ ທ່ານຫມັ້ນໃຈໄດ້ບໍ່ ວ່າທ່ານຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກວ່າມີບໍລິສັດຢູ່ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ມັນເປັນການດີສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານແນ່ນອນ


8. ບໍ່ມີໂຄສະນາໃຫ້ເຮັດໃຫ້ລົບກວນ
ໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ຟຣີອີເມວ(Free Email) ທ່ານຈະພົບເຫັນປ້າຍໂຄສະນາຈໍານວນຫຼາຍ ທັງທີ່ອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ
ບົດຄວາມໂດຍ
MailDee.com ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບອີເມວ @ຊື່ບໍລິສັດ/ໂດເມນ (Domain)/ລາຄາຖືກ ມີຄຸນະພາບທີ່ສູງທີ່ສຸດ

No comments:

Post a Comment