Monday, December 26, 2016

ເຕັກນິກໃນການເພີ່ມທະວີການຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ພາຍໃຕ້ຍີ່ຫໍ້/ບໍລິສັດ/ທຸລະກິດ

ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ຖືແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນພຽງ ປະກອບອາຊີບ(Freelance) ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ລວມທັງທຸລະກິດໃຫຍ່ (Business Owner) ພວກເຮົາຕ່າງເຂົ້າໃຈດີທີ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ

ໂດຍສະເພາະທ່ານທີ່ໃຊ້ອີເມວ (Email) ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດເປັນຕົ້ນຕໍ ລູກຄ້າ ຫຼື ບຸກຄົນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ ຈະເຊື່ອຖືໄດ້ບໍ່ວ່າເປັນບໍລິສັດຂອງທ່ານມີຈິງ ທີ່ແມ່ນທົ່ວໄປແລ້ວທີ່ລູກຄ້າຈະເກີດສົງໃສແລະລູກຄ້າຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍລິສັດ ຫຼືຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານທີ່ຄວາມສະຖຽນລະພາບໄດ້ບໍ່ ຖ້າທ່ານນໍາໃຊ້ ( Free Email)  ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ ທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບວຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຄ້າກັບບໍລິສັດມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລ້ວລູກຄ້າຈະຮູ້ສຶກແນວໃດ ຖ້າຫາກວ່າຊື່ອີເມວມັນເປັນຂອງຟຣີໄປສະແດງໃຫ້ເຫັນກັບລູກຄ້າ

ການເຮັດວຽກອີເມວພາຍໃຕ້ຊື່ ຍີ່ຫໍ້/ບໍລິສັດ/ທຸລະກິດ/ໂດເມນ (Email @yourbrand.com) ເຕັກນິກການວຢ່າງຫນຶ່ງໃນໄດ້ສ້າງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວ ກັບຍີ່ຫໍ້/ບໍລິສັດ/ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍລິສັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນິຍົມໃຊ້ Email@youbrand.com   ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດກັບລູກຄ້າ ໂດຍສະເພາະປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ສະຫະລັດອະເມລິກາ ອົດສະຕາລີ ສິງກະໂປ ແລະອື່ນໆ

ນອກຈາກຈະໃຊ້ເງິນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດບາດຕໍ່ປີ ແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ (Brandding)  
ບົດຄວາມໂດຍ
Maildee.com ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບ e-mail @yourbrand.com ລາຄາຖືກ ຄຸນນະພາບສູງNo comments:

Post a Comment