Saturday, November 4, 2017

ຕົວຢ່າງ ອີເມວ ທີ່ມີໄວລັດ ຈາກ Hacker !

ຕົວຢ່າງ ອີເມວຈາກ Hacker
ຕົວຢ່າງອີເມວ ທີ່ Hacker ສົ່ງໄວລັດມາເພື່ອ Hack ຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງຄຸນ

ຫາກຄຸນເຮັດທຸລະກິດ ຫລືເປັນພະນັກວຽກຂາຍໃນບໍລິສັດ ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຄຸນຕ້ອງຍ້ໍາຢູ່ໃນຫົວຕະຫຼອດ ຄື ຢ່າໂລກ ແລະຢ່າງປະມານ ານສັ່ງຊື້ຈາກລູກຄ້າຕ້ອງມາດ້ວຍເຫດ ແລະຜົນເທົ່ານັ້ນ ນີ້ຄື ຕົວຢ່າງຂອງໄວລັດທີ່ Hacker ມັກຈະສົ່ງມາໃຫ້ພະນັກວຽກ Sale ຫລື ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ  ເຫັນແລ້ວຢາກຈະຮີບຄິກເປີດອ່ານເພາະເປັນຄໍາສັ່ງຊື້ຈາກລູກຄ້າ

ໂດຍມີເນື້ອຫາຂອງອີເມວລັກສະນະນີ້

===================================
Subject : re: Order Confirmation 
(ເຫັນຊື່ Subjectແບບນີ້ໃຜ ໆ ກໍຮີບເປີດ ເພາະຄືມີຄົນຈະສັ່ງຊື້ຂອງຈາກເລົາ ) 

Content:

Hello

Our humble office is interested in purchasing this product.
please send us your best FOB/CIF prices for port casablanca.

(ເນື້ອຫາຫາກມີຄໍາວ່າ "FOB/CIF" ຄື ຮູບແບບຂອງລາຄາສໍາລັບການສົ່ງອອກ ໃຫ້ລະວັງແລະຕັ້ງສະຕິວ່າຖືກສົ່ງມາຈາກຕົ້ນທາງແນ່ ໆ ບໍ່ ຖ້າບໍ່ຫມັ້ນໃຈໃຫ້ໂທໄປຖາມຕົ້ນທາງເລີຍ ວ່າທ່ານເປັນຄົນສົ່ງອີເມວສະບັບນີ້ມາຫາເລົາຈິງໆບໍ່)


Regards

xxxxxx

Oversea Sales Representative
(ມັກລົງທ້າຍດ້ວຍ ຊື່ ແລະຕໍາແຫນ່ງທີ່ເບິ່ງດີຫນ້າເຊື່ອຖື ເສມືນກັບວ່າເປັນລູກຄ້າເລົາຈິງໆ)

ໄຟແນບ: Order987667.html
(ຊື່ໄຟມີຄໍາວ່າ Order ອີກເພື່ອສ້າງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ວ່າເປັນເອກສານກ່ຽວກັບການສັ່ງຊື້ ແຕ່ສັງເກດປະເພດໄຟ ຫາກເປັນ .html, .zip, .exe ຫ້າມຄິກເດັດຂາດ ເພາະບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງ ທີ່ລູກຄ້າຈະສົ່ງໄຟແປກ ໆ ໃຫ້ຄຸນເປີດອ່ານຍາກ ໆ)

===================================

ໂປດສົ່ງຕໍ່ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຄົນທີ່ຄຸນຮູ້ຈັກ ແລະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປະສານວຽກ ຫລືການຈັດຊື້ກັບຕ່າງປະເທດດ້ວຍຄ່າເງິນ USD ແລະ EUR ພື່ອປົກປ້ອງຄົນທີ່ຄຸນຮັກ ໃຫ້ຫ່າງຈາກ Hacker ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງຄຸນຂາດທຶນຫລາຍ


ບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບ  Email Hosting 

ການກອງ Spam mail ໄປຍັງ URL ທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອຫາ ເຮັດວຽກຢ່າງໄຮ?

ກອງ Spam mail ໄປຍັງ URL
ລະບົບກອງ Spam ໂດຍການສົ່ງ Bot ເຂົ້າໄປຍັງ URL ເພື່ອໃຊ້ປະເມີນ Spamຈາກຂໍ້ມູນເຊີງສະຖິຕິ ພົບວ່າ Spam mail ຈໍານວນຫລາຍ ມັກມາພ້ອມກັບ URL ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບ mail ຄິກເຂົ້າໄປເພື່ອອ່ານ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສິນຄ້າ ແຕ່ໃນການຕິດຕໍ່ໃນຂະບວນການທາງທຸລະກິດກໍຕ້ອງມີການສົ່ງ URL ຫລື ເວັບໄຊທ່ານໄປໃຫ້ລູກຄ້າ ຫລືລູກຄ້າສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດທ່ານ

ດັ່ງນັ້ນ ເລົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ວ່າ Email ທີ່ມີ URL ຈະເປັນ Spam ສະເຫມີໄປ ລະບົບກອງ Spam mail ຂອງບໍລິສັດເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ ຈຶ່ງມີການສົ່ງ Bot ເຂົ້າໄປລ່ວງຫນ້າເພື່ອໄປຍັງ URL ທີ່ມີຢູ່ໃນ Body ຫລື Content ໃນ Email ແຕ່ລະສະບັບ ແລະ ໃຊ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະເມີນວ່າ Email ທີ່ມີ URL ສະບັບໃດ ເປັນ Spam mail

ຕົວຢ່າງການເຮັດວຽກ

ເນື້ອຫາ Email ມີຄໍາວ່າ "ເບິ່ງຂໍ້ມູນສິນຄ້າເລົາທັງຫມົດໄດ້ທີ່ http://www.demo.com/nofat"

ລະບົບການກອງ Spam ຂອງເລົາຈະສົ່ງ Bot ເຂົ້າໄປຍັງ URL: http://www.demo.com/nofat ແລະໄປເອົາເນື້ອຫາໃນເວັບໄຊທັງຫມົດ ມາເຮັດການ Scan ຫາກໃນເວັບມີຄໍາວ່າ "ຢາລົດຄວາມອ້ວນ ພຽງ 200,000 ກີບ"

ລະບົບການກອງ Spam ຂອງເລົາຈະເບິ່ງວ່າ Email ສະບັບນີ້ເປັນ Spam ໂດຍທັນທີ ເພາະມີຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ Email ສະບັບນີ້ ມີເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເພາະຫາກທຸລະກິດຂອງທ່ານ ມິໄດ້ເຮັດທຸລະກິດດ້ານການພະຢາບານ ຫລືແພດ ຄົງບໍ່ມີເຫດຜົນໃດຈະຕ້ອງເຂົ້າເວັບໄຊເຫລົ່ານີ້

ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງທຸລະກິດກ່ຽວກັບທາງການແພດ ຫລື ທຸລະກິດສານເຄມີທີ່ໃຊ້ປະກອບຢາ Admin ກໍພຽງເຂົ້າໄປຍັງລະບົບບໍລິຫານຈັດການ Spam mail ແລະ Resent Email ສະບັບນີ້ເຂົ້າໄປຫາ User ຄົນນັ້ນໂດຍທັນທີ ແລະຫລາຍກວ່ານັ້ນຍັງສາມາດແຈ້ງລະບົບວ່າ ຫາກມີຂໍ້ຄວາມທີ່ຄ້າຍຄະລຶງະກັບ Emailສະບັບນີ້ ໃຫ້ລະບົບເຮັດການ "Block" หรือ "ຍອມຮັບ" ໃຫ້ປ່ອຍເຂົ້າລະບົບ


ບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email Hosting ສໍາຫລັບທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ ກອງ Spam ໄປຍັງ URL

Friday, November 3, 2017

[Outlook] ວິທີການປິດ Junk E-mail Filtering

ວິທີການປິດ Fillter junk outlook


Microsoft Outlook ເປັນອີກຫນຶ່ງ Email Client Software ທີ່ມີຄວາມສະຫລາດໃນດ້ານການກອງ Junk/Spam ແບບອັດໂນມັດ ໂດຍທີ່ຕົວກອງບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Mail server ທີ່ທ່ານໃຊ້ວຽກຢູ່ແລະໃນບາງຄັ້ງຜູ້ໃຊ້ອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ Filter ນີ້ເຮັດວຽກ ເພາະບາງຄັ້ງທີ່ເລົາຕ້ອງຮັບອີເມວໃຫມ່ ໆ ຈາກລູກຄ້າອີເມວນັ້ນອາດອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນ Inbox ທ່ານໃນທາງກັບກັນອີເມວນັ້ນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ Junk Folder


ປິດ Junk E-mail Filtering
ຫນ້າຫລັກຂອງໂປລແກລມ MS Outlook ເລືອກ Junk

ປິດ Junk E-mail Filtering
ເລືອກ Junk E-mail Options...

ປິດ Junk E-mail Filtering
ເລືອກ No Automatic Filtering. Mail from blocked senders is still moved.....
ຈາກນັ້ນກົດ 'OK'

ສໍາຫລັບ Outlook on Macອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີ Add Rules ຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງຜູ້ຂຽນຄິດວ່າເປັນວິທີທີ່ຄ່ອນຂ້າງງ່າຍສໍາລັບການປິດ Function: Junk ອອກໄປ


ຕັ້ງຊື່ Rule Junk E-mail Filtering
ຄິກຂວາທີ່ 'Junk E-mail' -> Apply Rules -> Edit Rules..

ຕັ້ງຊື່ Rule Junk E-mail Filtering
ເລືອກປະເພດ Account ຂອງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ຈາກນັ້ນຄິກທີ່ໄອຄອນ '+'

ຕັ້ງຊື່ Rule Junk E-mail Filtering
ຕັ້ງຊື່ Rule name
When a new message arrives: All Messages (ເມື່ອຂໍ້ຄວາມທຸກສະບັບເຂົ້າມາເຖິງ)
Do the following: Change Status > Not Junk E-mail
(ໃຫ້ປ່ຽນສະຖານະເປັນ ບໍ່ແມ່ນ Junk E-mail)
ຈາກນັ້ນກົດ 'OK' ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ນໍາດ້ານການບໍລິການອີເມວໂຮດຕິ້ງ ຄຸນະພາບສູງ

ແກ້ໄຂບັນຫາ spam mail ແບບຖາວອນ

ເມື່ອ spam mail ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຕະຫລົກ ຜູ້ໃຊ້ວຽກ email ໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດເປັນຫລັກ ຫລາຍບໍລິສັດມີບັນຫາ spam mail ຫຼາຍ ທັງ Block ກໍານົດເປັນ Black list ແລ້ວຍັງບໍ່ຫາຍ ໂດຍສະເພາະ ບໍລິສັດທີ່ໃຊ້ເທິງ mail server ທັງແບບເຊົ່າ ຫຼື ເຮັດເອງໃນບໍລິສັດ ຈະພົບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນບັນຫາທໍາອິດ  ແລະ spam mail ບາງສະບັບຍັງແອບແຝງໄປດ້ວຍ Virus Email ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນໂດນໂຈນກໍາຂໍ້ມູນ (Hack Email) ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຫາກມີ ລະບົບກອງ spam ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ spam ໃຫມ່ ໆ ໄດ້ຢູ່ສະເຫມີ ເລົາລອງມາເບິ່ງກັນ ວ່າ ລະບົບກອງ spam ນັ້ນເຮັດວຽກຢ່າງໄຮ


ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ກອງ spam mail
ຂອງ ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ

ລະບົບກອງ spam ຂອງ mail server
ພາບອະທິບາຍການເຮັດວຽກຂອງ  (spam filter)
 1. ເມື່ອອີເມວ ຈາກຜູ້ສົ່ງ (Sender) ໄດ້ເຮັດການສົ່ງອີເມວມາຫາທ່ານ
 2. ລະບົບກອງ spam (Spam Filter) ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ Scan ໄປຍັງເນື້ອຫາ,ຫົວຂໍ້, File,Link ໃນອີເມວສະບັບນີ້ ແລະເຊັກ Sender IP ວ່າຕິດ Black list (RBL) ຫລື ຖືກຕັ້ງເປັນ Blacklist ຈາກລະບົບ spam filter ບໍ່ ແລະຈະນໍາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ທັງຫມົດມາວິເຄາະ ເພື່ອຄາດຜະລິດແນນຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ອີເມວສະບັບນີ້ເປັນ spam mail ບໍ່ 
 3. Email ທີ່ຖືກລະບົບ Spam Filter ເຮັດການ Scanແລະພົບວ່າອີເມວສະບັບນັ້ນ ເປັນ Spam mail ຈະຖືກໂຍນເຂົ້າຖັງຂະຫຍະເພື່ອລົບທິ້ງ ແຕ່ຫາກລະບົບໄດ້ເຮັດການວິເຄາະວ່າບໍ່ໃຊ້ Spam mailກໍຈະສົ່ງອີເມວນີ້ມາຍັງຜູ້ຮັບ (Reciever)

ບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Mail Server ພ້ອມລະບົບ Spam Filter ມາດຕະຖານຍຸໂລບທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Hard disk ແບບຈານຫມຸນ ແລະແບບ SSD ສໍາລັບ Mail Hosting Hard disk ແບບ ຈານຫມຸນ
ຮູບພາບຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນຂອງ Hard disk ແບບ ຈານຫມຸນ

ທຸກຄົນແລະເກືອບທັງຫມົດຕອນນີ້ ຫາກພໍຮູ້ເລື່ອງຄອມພິວເຕີ ຈະພົບວ່າ  Hard disk ທີ່ຕົນເອງໃຊ້ຢູ່ນັ້ນເປັນແບບຈານຫມຸນ ເມື່ອຄຸນຖອດຫນ້າກາກອອກຈະພົບເປັນຮູບຈານຫມຸນ ແລະມີຕົວອ່ານ ຄືພາບດ້ານເທິງ

Hard disk ແບບຈານຫມຸນ ຄື ທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ (Storage) ຫລັກ ຂອງຄອມພິວເຕີ ຫລື ເຄື່ອງ Server ຊຶ່ງມີລັກສະນະເປັນຈານຫມຸນ ຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນ ຫລືເອີ້ນຂໍ້ມູນນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມໄວຂອງ Hard disk ດ້ວຍ ຫາກ Hard disk ດຶງຂໍ້ມູນຊ້າໆ ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງຊ້າ ດັ່ງນັ້ນມັນໄດ້ຖືກປະດິດສ້າງໃຫມ່ຂຶ້ນ ຄື SSD ຂໍ້ມູນຖືກເກັບໄວ້ໃນ Chip ມັນມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄວເກືອບ 10 ເທົ່າ ແລະມີຂໍ້ໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ເສຍຕໍ່ໄປນີ້ 

ຂໍ້ເສຍຂອງ Hard disk ແບບຈານຫມຸນ

 • ການອ່ານຂໍ້ມູນແບບຈານຫມຸນ ເຖິງແມ່ນວ່າຫມຸນໄດ້ນັບພັນນັບຫມື່ນຮອບ ມັນຍັງຊ້າກວ່າ SSD ຫລາຍ
 • ຕົກເມື່ອໃດ? ເສຍທັນທີ, ຈາກພາບທ່ານຈະເຫັນຮູບຫົວອ່ານ ຖ້າທ່ານເຮັດ Hard disk ຕົກ ຫົວອ່ານນີ້ຈະເສຍ ເຮັດ Hard disk ຂອງທ່ານເສຍທັນທີ
 • ຄວາມຮ້ອນສູງ ເພາະຈານຫມຸນມີການຫມຸນຕະຫຼອດເວລາ ຕະຫຼອດເວລາມີຄວາມຮ້ອນ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດບັນຫາ Hard disk ຫຼື ຈານຫມຸນບໍ່ເຮັດວຽກ ເພາະ ຮ້ອນເກີນໄປ


ຕົວຢ່າງຄວາມໄວລະຫວ່າງ Hard disk ແບບຈານຫມຸນ ແລະແບບ  SSD


ຂໍ້ດີຂອງ SSD ສໍາລັບການເຮັດ Mail Hosting ແລະ ໃຊ້ວຽກທົ່ວໄປ

 • ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນກວ່າ Hard disk ແບບເກົ່າ 10 ເທົ່າ 
 • ຈາກຜົນການທົດສອບ "TL Lab" ຍັງພົບການໃຊ້ວຽກ SSD ສາມາດຫຼຸດຊັບພະຍາກອນການໃຊ້ວຽກ ຂອງ CPU และ RAM ເກືອບ 90% 
 • ຄວາມຮ້ອນນ້ອຍກວ່າ Hard disk ຈານຫມຸນ ເນື່ອງຈາກ SSD ເປັນການເອີ້ນຂໍ້ມູນຖືກຝັງຢູ່ໃນ Chip ບໍ່ມີການຫມຸນຂອງຈານຫມຸນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນມີຫນ້ອຍຫລາຍກວ່າ
 • ຄວາມທົນທານສູງ ເນື່ອງຈາກວັດສະດຸ ແລະຮູບແບບຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການໃຊ້ວຽກລະດັບ Server ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມທົນທານ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ເສຍງ່າຍແນ່ນອນ
 • ການນໍາ SSD ມາໃຊ້ວຽກລະດັບ Mail Hosting ຫຼື ລະດັບ Server ມັນເປັນສິ່ງໃຫມ່ໆໃນປະເທດລາວ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລືອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ກວດເບິ່ງວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email Hosting ໃຊ້ Disk ແບບ SSD ບໍ່


ບົດຄວາມໂດຍ
ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ SSD Mail Hosting 

ຂໍ້ດີຂອງ Email server ແບບ SSD

SSD กับ HDD ຕ່າງກັນຢ່າງໄຮ
ຂໍ້ດີຂອງ Email server ແບບ SSD


SSD ມາຈາກ Solid State Drive ສ່ວນຫຼາຍຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບຂອງ Hard Disk ມີປະສິດທິພາບ ແລະໄວຂຶ້ນ ລາຄາແມ່ນສູງກວ່າ HDD ໂດຍທົ່ວໄປ ແຕ່ເຕັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນ ລາຄາຂອງ SSD ກັບ HDD ບໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໄປສາມາດຊື້ໄດ້

HDD ກັບ SSD ເຮັດວຽກຕ່າງກັນແນວໃດ?

HDD ຈະໃຊ້ແມ່ເຫຼັກໃນການຂຽນແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງຈະເປັນ Disk ແບບຈານຫມຸນຢູ່ໃນ HDD ຈະມີຫົວຕໍ່ອອກມາຄອຍ read/write ຂໍ້ມູນທຸກຄັ້ງທີ່ມີການ Copy / Delete / Format ຫົວອ່ານກໍຈະເຮັດວຽກໃຫ້ເຫັນກັນຊັດ ໆ
ສ່ວນ SSD ຈະໃຊ້ວຽກໃນລັກສະນະທີ່ເອີ້ນວ່າ motion-free ເທກໂນໂລຍີ ຄື NAND Flash memoryຊຶ່ງຈະເກັບຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບເຊນ (cells) ເລົາຈະບໍ່ເຫັນການເຮັດວຽກຂອງ SSD ຂ້າງໃນຄືຈານຫມຸນຂອງ HDD ແຕ່ປະສິດທິພາບໃນການເຂົ້າເຖິງ ໂຫລດຕ່າງ ໆ ຈະໄວກວ່າເຫັນໄດ້ຊັດ

ຂໍ້ດີຂອງ SSD Email Hosting


ການໃຊ້ວຽກ Solid State Hosting ທີ່ນໍາມາໃຊ້ວຽກກັບ Email ໂດຍເສພາະຍ່ອມປະມວນຜົນລວດໄວກວ່າ ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າ ການຮັບສົ່ງອີເມນທີ່ລວດໄວຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເລົາຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລູກຄ້າໄດ້ສະດວກລວດໄວ ຕອບໂຈດນັກທຸລະກິດ ທີ່ຕ້ອງການການເຮັດວຽກແບບເປັນມືອາຊີບ ເຖິງແມ້ລາຄາຈະແຕກຕ່າງກັນແຕ່ວ່າຄຸນະພາບໃນການໃຊ້ວຽກ ກໍຄຸ້ມຄ່າກັບເງິນທີ່ຈ່າຍໄປແນ່ນອນບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email Hosting ແບບ SSD ສໍາຫລັບອົງກອນຄຸນະພາບສູງ

Tuesday, October 31, 2017

ເປັນຫຍັງຕ້ອງ SSD Hard disk ໃນການເຮັດ mail hosting


SSD Hard disk
Solid  State Drive ຫລື SSD ຄື ຫຍັງ ແລະດີກວ່າ Hard disk ແບບຈານຫມຸນຢ່າງໄຮ


SSD ຫຍໍ້ມາຈາກ Solid  State Drive SSD ເປັນ Hardware ຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບບໃຫມ່ຊຶ່ງເຮັດວຽກແບບ Memory Card ບໍ່ຕ້ອງມີການຫມຸນຈາກແມ່ເຫລໍກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ອຍ່າງລວດໄວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການດຶງໄຟລວດໄວກວ່າ HDD ພາຍໃນເປັນແຜງວົງຈອນ ເສມືນ Flash Drive ຕ່າງຈາກ HDD ທີ່ພາຍໃນຍັງໃຊ້ລະບົບກົນໄກຢູ່ ຫລື ເວົ້າງ່າຍໆ ຄື ມັນເກັບຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ Chip ບໍ່ໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຈານຫມຸນ ມັນເລີຍໄວກວ່າກັນຫລາຍ

Mail Hosting ທີ່ເລືອກໃຊ້ SDD Disk ປັດຈຸບັນເລີ່ມມີການໃຊ້ວຽກ ເພາະດ້ວຍຄວາມພັດທະນາຂອງເທກໂນໂລຍີສະໄຫມໃຫມ່ ຈຶ່ງຕ້ອງມີອຸປະກອນນືທີ່ທັນສະໄຫມມາຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ວຽກ ເພື່ອຄວາມສະດວກແລະລວດໄວໃນການໃຊ້ວຽກ

ຂໍ້ດີຂອງ SSD ສໍາຫລັບເຮັດ Email Hosting

 • ໄວ ມີການເຮັດວຽກທີ່ໄວກວ່າ HDD ຫລາຍ ຊຶ່ງສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ໄວເຖິງ 200 MB ຕໍ່ ວິນາທີ ຫລື ໄວກວ່າ Hard disk ແບບຈານຫມຸນປະມານ 10 ເທົ່າຕົວ
 • ລະບົບພາຍໃນເປັນແບບແຜງວົງຈອນ ຊຶ່ງຕ່າງຈາກ HDD ທີ່ພາຍໃນເປັນລະບົບກົນໄກແບບຈານຫມຸນຢູ່
 • ທົນທານ ບໍ່ມີລະບົບກົນໄກເຮັດວຽກຂອງຈານຫມຸນ ລະຫວ່າງເຮັດວຽກບໍ່ສັ່ນສະເທືອນ
 • ນ້ໍາຫນັກ ຊິ້ນສ່ວນການເຮັດວຽກຫນ້ອຍກວ່າ HDD

 ຂໍ້ເສຍຂອງ SSD

 ຕອນນີ້ມີລາຄາສູງເມື່ອມັນທຽບເທົ່າ HDD ໃນລາຄາຕໍ່ພື້ນທີ່

ການນໍາ SSD ມາເຮັດ E-Mail Hosting ຫລື Server

ປັດຈຸບັນການນໍາ SSD ຫລື Solid - State Drive ມາເຮັດເປັນອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງ Server ຫລື ລະບົບ Cloud ນັ້ນເລີ່ມມີໃຫ້ເຫັນກັນໃນໂຊນຍຸໂລບເຖິງແມ້ວ່າຈະມີລາຄາທີ່ສູງຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກທີ່ໄວກວ່າ Hard disk ແບບຈານຫມຸນ ແລະ ລົດຊັບພະຢາກອນການໃຊ້ວຽກຂອງເຄື່ອງໄດ້ເປັນໄປອຍ່າງຫລາຍ 

ຈາກການວິໄຈຂອງ "TL Lab"ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ ຊຶ່ງໄດ້ນໍາ Hard disk ແບບ SSD ມາເຮັດການທົດສອບເພື່ອໃຊ້ວຽກຈິງກັບລະບົບ Cloud Email Hosting ຜົນປາກົດວ່າา ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ລວດໄວກວ່າ Hard disk ແບບຈານຫມຸນເກືອບ10 ເທົ່າຕົວ ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄືກັນ ຫລາຍກວ່ານັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການກິນຊັບພະຢາກອນ RAM และ CPU ລົດນ້ອຍລົງຢ່າງເຫລືອເຊື່ອ

ຈາກຜົນການວິໄຈແລະພັດທະນາດັງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ ຖືເປັນ ບໍລິສັດລາຍທໍາອິດໃນປະເທດໄທ ທີ່ໄດ້ນໍາລະບົບ SSD ເຂົ້າມາໃຊ້ວຽກໃນລະດັບ Email Hosting ເພື່ອເຊີງພານິດ
ແລະເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນຂອງ Email Hosting ນັ້ນລວດໄວ ແລະມີຄວາມເສຖີຍນພາບຫລາຍກວ່າເດີມດ້ວຍການນໍາໄປໃຊ້ໃນລະບົບ Cloud SSD 


ບົດຄວາມໂດຍ ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Cloud SSD Email Hosting ທີ່ດີທີ່ສຸດ

SSD Hard disk ສໍາລັບ E-Mail Hosting ຄືຫຍັງ ?

SSD Hard disk  ສໍາລັບການເຮັດ Mail Hosting ຄື ຫຍັງ
ການນໍາ SSDມາໃຊ້ວຽກໃນລະບົບ Cloud ເພື່ອເຮັດ Email HostingSSD ຫລື Solid Storage Drive
 ເຮັດຫນ້າທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງມີຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກວ່າ HDD ປະກະຕິທົ່ວໄປກວ່າ 10 ເທົ່າ ລົດການເຮັດວຽກຊັບພະຢາກອນອື່ນ ໆ ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 80 % ເຊັ່ນ ໃນສ່ວນຂອງ Ram, CPU ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງຊັບພະຢາກອນເຫລົ່ານີ້ເມື່ອຖືກໃຊ້ວຽກນ້ອຍ ກໍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ  ການນໍາ SSD Hard disk ມາໃຊ້ວຽກຮ່ວມກັບ Mail Hosting ເປັນການສ້າງນະວັດກໍາໃຫມ່ທີ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການນ້ອຍຫລາຍນໍາມາໃຊ້ເພາະເປັນທີ່ທາບກັນດີວ່າ ປັດຈຸບັນ SSD ມີລາຄາສູງກວ່າ Harddisk ປະກະຕິ ແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລະບົບການເຮັດວຽກຕ່າງ ໆ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານSSD Hard disk Mail Hosting

ເມື່ອນໍາການຈັດການ Mail Hosting ຮ່ວມກັບການເກັບຂໍ້ມູນແບບ SSD ຈຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຂຸມພະລັງໃນລະບົບ Mail hosting ທີ່ມີຄຸນະພາບສູງສຸດ ແກ້ບັນຫາຂອງການໃຊ້ອີເມວທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ລະບົບລຸກ ຮັບ / ສົ່ງອີເມວລ່າຊ້າ ລະບົບບໍ່ເສຖີຍນ ເປັນຕົ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຫມັ້ນໃຈໄດ້ອຍ່າງ 100% ເລີຍວ່າ ລະບົບອີເມວໃນອົງກອນນັ້ນຈະມີປະສິດທິພາບ ແລະລວດໄວຫລາຍກວ່າເດີມ

VDO ວັດຄວາມໄວໃນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງ Hard disk ຈານຫມຸນ ແລະ SSD 
ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Cloud Email Hosting ອັນດັບ 1 ຂອງປະເທດລາວ

ເປັນຫຍັງ Mail hosting ແບບ Cloud ຈຶ່ງມີຄວາມເສຖີຍນຫລາຍກວ່າ


Cloud Mail Hositng ມີຄວາມເສຖີຍນ
Cloud Mail Hosting ຄື ຫຍັງ ແລະມີຄວາມເສຖີຍນ ຫລືບໍ່ລົ່ມໄດ້ອຍ່າງໄຮ


ເປັນຫຍັງ mail hosting ແບບ Cloud ຈຶ່ງມີຄວາມເສຖີຍນຫລາຍກວ່າ

     Cloud เເປັນລະບົບທີ່ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບ Server ທັງໃນດ້ານຂອງພະລັງວຽກ ການປະມວນຜົນ ການເກັບຂໍ້ມູນປຽບເສມືນ Server ອີກເຄື່ອງນຶງທີ່ຄອຍເຮັດວຽກຮ່ວມດ້ວຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໄປທົ່ວໂລກເພາະ ຖືກພັດທະນາແລະແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍກົງ ເຊັ່ນ ການລຸກຂອງລະບົບ Server ຫລັກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍແນ່ນອນ Cloud ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວແທນ ຕໍ່ຈາກServer ເຮັດຫນ້າທີ່ເສມືນ Server ທຸກປະການ ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານບໍ່ຕິດຂັດ ຊຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກ Email Hosting ທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ລະບົບ Server ແບບທໍາມະດາ ຫາກເກີດບັນຫາເສຍຫາຍອຸປະກອນຫລັກຈະຢຸດການເຮັດວຽກທັນທີ  ຊຶ່ງຈະເກີດການເສຍຫາຕາມມາ ແລະສົ່ງຜົນຕໍ່ທຸລະກິດ


ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ Cloud
ຄວາມເສຖີຍນຂອງການໃຊ້ວຽກລະບົບ Email Hosting ເທິງ Cloud ນັ້ນບໍ່ມີການ Downtime ເລີຍ


     ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ Cloud ຄືການເຮັດໃຫ້ Mail Server ໃຊ້ຊັບພະຢາກອນທີ່ຖືກຈັດສັນໄວ້ໂດຍເສພາະ ມີການແຍກແລະຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງຊັບພະຢາກອນຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນ Ram , Cpu ຊຶ່ງຕ່າງຈາກ Mail Server ທົ່ວໄປ ທີ່ໃຊ້ Hardware ທັງຫມົດໃນ Computer ແນ່ນອນວ່າຫາກ Hardware ຕົວໃດຕົວນຶງເກີດເສຍຂຶ້ນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ວຽກເຄື່ອງ Computer ໄດ້ ແຕ່ໃນລະບົບການເຮັດວຽກຂອງ Cloud ຫາກມີການເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ Computer ເກີດເສຍຫາຍຂຶ້ນກໍຈະມີຊັບພະຢາກອນທົດແທນຂຶ້ນມານທັນທີໂດຍອັດໂນມັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຈະບໍ່ມີການລຸກຂອງລະບົບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຖີຍນຫລາຍກວ່າ Mail Hosting ທົ່ວໄປຫລາຍເທົ່າຕົວ

ຂໍ້ມູນອ້າງອິງຈາກ
[1] Stability of Email Hosting - TL Lab, Technology Land Co.,Ltd. Bangkok

Email Hosting ແບບ On-cloud ກັບ On-premise ມີຂໍ້ດີຂໍ້ເສຍເປັນຢ່າງໄຮ

On-premise

On-premise ເປັນຮູບແບບການເຮັດ Server ທົ່ວ ໆ ໄປ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນກໍໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມນ້ອຍລົງ ເນື່ອງຈາກເຈົ້າຂອງ server ຈະຕ້ອງຄອຍຫມັ່ນກວດສອບໃຫ້ server ສົມບູນຢູ່ສະເຫມີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງ License ຂອງ software ຕ່າງ ໆ ບາງບໍລິສັດອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າບໍລິຫານຈັດການ (Maintaining) ພໍສົມຄວນ ແລະຂໍ້ມູນ On-premise ຈະບໍ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ວຽກໄດ້ Worldwide ເທົ່າກັບ On-Cloud server ທັງນີ້ຫນ້າຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມການໃຊ້ວຽກແບບ On-Cloud ຫລາຍກວ່າ

On-cloud


ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີປັດຈຸບັນມີຮູບແບບ On-Cloud ເກີດຂຶ້ນມາ ເຮັດໃຫ້ເລົາສະດວກໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ອຍ່າງລວດໄວ ມີຄວາມເສຖີຍນຫລາຍກວ່າການໃຊ້ Server ທີ່ເປັນ Hardware ລວມເຖິງເວລາ Backup/Restore data ໃນ server ກໍມີຄວາມລວດໄວ ແລະງ່າຍຫລາຍ ໆ ດັ່ງນັ້ນ  ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງການຕອບໂຈດການໃຊ້ວຽກແບບ On-Cloud ກໍຈະຍອມລົງທຶນສູງເພື່ອໃຫ້ລະບົບ Client software ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊັ່ນ ການກວດສອບຂໍ້ມູນຮັບສົ່ງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ທີ່ໃສຂອງໂລກໃບນີ້ ຖ້າມີ Internet ຄຸນກໍສາມາດເຊັກອີເມນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ຫລືແມ້ກະທັ່ງການຝາກໄຟໄວ້ເທິງ Cloud storage ທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄວ້ເທິງ Cloud ຫມົດບັນຫາເລື່ອງການພະກະພາ Flash drive ແລ້ວສູນຫາຍກາງທາງອີກຕໍ່ໄປ

ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email Hosting ສໍາລັບອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດ

Monday, October 30, 2017

ຈະຮູ້ໄດ້ອຍ່າງໄຮວ່າ ພະນັກວຽກໃຊ້ອີເມວຈາກທີ່ໃສ ສະຖານທີ່ໃດ ?


ພະນັກວຽກໃຊ້ອີເມວຈາກທີ່ໃສ ສະຖານທີ່ໃດ ?


ສະຖານທີ່ ປະເທດ ພະນັກວຽກໃຊ້ວຽກ Email

ຂໍ້ມູນໃນອີເມວບໍລິສັດ ສ່ວນໃຫຍ່ລ້ວນເປັນຄວາມລັບຕໍ່ອົງກອນແລະບໍລິສັດ ດັ່ງນັ້ນທ່ານໃນຖານະຜູ້ເບິ່ງແລລະບົບ ຜູ້ບໍລິຫານ ມີຫນ້າທີ່ໂດຍກົງທີ່ຈະຕ້ອງຄອຍກວດສອບ ພົລຶຕິກໍາການໃຊ້ວຽກ Email ຂອງພະນັກວຽກ ໃນບໍລິສັດ ຊຶ່ງລະບົບ SmartAdmin ສາມາດລາຍວຽກການໃຊ້ວຽກຂອງ User ທັງຫມົດ ວ່າໃຊ້ວຽກຈາກສະຖານທີ່ໃດ ເປັນຕົ້ນຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ໃຊ້ວຽກ Email


ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ໃຊ້ວຽກ Email

ລະບົບ SmartAdmin ຍັງສາມາດລາຍວຽກຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດເຖິງສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ວຽກ Email ທັງຫມົດ ໃນຊ່ວງເວລາທັງຫມົດທີ່ມີການໃຊ້ວຽກ ໂດຍຈະສະແດງຂໍ້ມູນດັງນີ້

 • IP ທີ່ເຮັດການໃຊ້ວຽກ Email
 • ພິກັດທາງດາວທຽມ Latitude, Longitude ຂອງ IP
 • ເມືອງ ປະເທດ ແລະທະວີບ
 • ຊື່ ຍີ່ຫໍ້ອິນເຕີເນັດ ທີ່ໃຊ້ວຽກໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ ໆບົດຄວາມໂດຍ


ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ອີເມວບໍລິສັດ ທີ່ສາມາດລາຍວຽກສະຖານທີ່ການໃຊ້ວຽກອີເມວຂອງພະນັກວຽກໄດ້