Wednesday, March 15, 2017

ການຕັ້ງຄ່າ Email ແບບ IMAP ແລະ POP ຕ່າງ​ກັນ​ຢ່າງ​ໄຮ

ອະທິບາຍການເຮັດວຽກ Email ແບບ IMAP 
    IMAP ຈະ​ເປັນການ Sync ຂໍ້ມູນລະຫວ່າງ Server Mail ກັບ Client ຮ່ວມກັນຕະ​ຫລອດ​ເວ​ລາໂດຍໃນ Client ຈະສະແດງສະເພາະແຕ່ Supject ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການເອີ້ນເບິ່ງເນື້ອ​ຫາ ພຽງແຄ່ເລືອກໄປທີ່ Supject ລະບົບເຖິງຈະ Sync ຂໍ້ມູນຈາກ Server Mail ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການອ່ານ ຫຼື ລົບ ອີເມວຈາກທຸກ Client ຈະສົ່ງຜົນກັບ Mail Server ໂດຍກົງ ແລະເຮັດໃຫ້ທຸກ Client ສະແດງຜົນຄືກັນອະທິບາຍການເຮັດວຽກ Email ແບບ POP


    POP ເປັນການ Download ອີເມວຈາກ Server Mail ລົງ Client ທີ່ເປີດໃຫ້ດຶງຂໍ້ມູນທັງຫມົດ ຈາກ Server Mail ແລ້ວລົບອີເມວເຫລົ່ານັ້ນອອກຈາກ Server mail ທັນທີ ຫຼື ອາດເກັບໄວ້ໃນໄລຍະເວລາຕາມທີ່ຜູ້ໃຊ້ກໍານົດ ເຊັ່ນ 7 ວັນ 30 ວັນ ຫຼືຫລາຍກ່ວາ ນັ້ນຈຶ່ງຈະລົບອອກຈາກ Server Mail ໂດຍການຕັ້ງຄ່າແບບ POP ເຮັດໃຫ້ການ​ເອີ້ນ​ເບິ່ງອີເມວມີຄວາມ​ລວດ​ໄວ ເພາະຂໍ້​ຄວາມອີເມວຈາກ Server ໄດ້ຖືກຄັດ​ລອກໄວ້ໃນອຸປະກອນ (Client) ທັງຫມົດ (ສະເພາະ INBOX ເທົ່ານັ້ນ) 


ການເຮັດວຽກຂອງ POP ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງລໍ Sync ຂໍ້ມູນจาก Server Mail ຕະ​ຫລອດ​ເວ​ລາ ສ່ວນການເປີດ ການອ່ານແລະ ລົບອີເມວໃນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ POP ຈະມີຜົນສະເພາະອຸປະກອນທີ່ເຮັດເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໃນ Server Mail ໄດ້


IMAP ແລະ POP ມີຄວາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ຊຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບການໃຊ້ວຽກຂອງຜູ້ໃຊ້ເປັນ​ຫລັກສໍາຄັນ

 • IMAP ເຫມາະກັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ວຽກອີເມວກັບຫລາຍໆ Client ເພາະທັງ Smart Phone Tablet ຫຼື PC ຈະສະແດງຜົນໃຫ້ເຫັນຄືກັນໃນທຸກອຸປະກອນ ຂໍ້ເສຍຄື ໃນການເອີ້ນ​ເບິ່ງອີເມວແຕ່​ລະ​ຄັ້ງຈະມີຄວາມຊ້າລົງກ່ວາປົກກະຕິ ເພາະ Program Client ຕ້ອງທໍາຫນ້າທີ່ດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Server Mail ທຸກ​ຄັ້ງທີ່ Sync
 • POP ເຫມາະກັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ວຽກອີເມວຜ່ານອຸປະກອນຈໍາ​ນວນນ້ອຍ ແລະຕ້ອງການຄວາມ​ລວດ​ໄວໃນການເບິ່ງຂໍ້ມູນ ເພາະຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກ Download ໄວ້ໃນອຸປະກອນທຸກໆ ຄັ້ງທີ່ກົດ Refresh ຫຼື Send/Receive ແລະ ຍັງສາມາດຕັ້ງຄ່າໃນ Program ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ເຕັມ ກ່ອງຈົດຫມາຍ ຂອງ Server Mail ໃຫ້ມີການລົບຂໍ້ມູນ ອອກຈາກ Server ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ແຕ່ມີຂໍ້​ເສຍ ຄື ຖ້າຂໍ້ມູນຖືກ Download ໄປຍັງ Client ໃດແລ້ວ ເມື່ອເຂົ້າໄປເບິ່ງຜ່ານ Webmail ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້


Tuesday, March 14, 2017

ວິທີການກວດສອບName Server ຫຼື NS ຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ Domain ຕ່າງໆ

Name Server ຄື ຫຍັງ ?NS ຫຼື Name Server ໄດ້ມາຈາກ Hosting ທີ່ທ່ານໃຊ້ບໍລິການຢູ່ ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ​ທີ່ກ່ຽວກັບ website ທໍາຫນ້າທີ່ກ່ຽວກັບການ​ກໍາ​ນົດຄ່າ ວ່າ  ເມື່ອ​ມີຄົນເຂົ້າຊົມເວັບໄຊຕ໌ ມັນຕ້ອງແລ່ນໄປທີ່ Server ໃດ ທີ່ຈະເປັນຊ່ອງ​ທາງໃນການຮັບ Ip Address ຂອງ browser ທີ່ພິມເຂົ້າ​ມາ ແລະ ແປ ip ເຫລົ່ານັ້ນ ເປັນຊື່ ໂດເມນຂອງທ່ານ

Name Server ຫນ້າທີ່ຫລັກຄື ແປຄວາມຫມາຍຈາກ IP address ແຕ່ລະ website ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າສູ່ website ດັ່ງກ່າວໄດ້ website ແຕ່ລະຊື່ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າ url ໄດ້ ຕ້ອງເຂົ້າຜ່ານ​ IP ຊຶ່ງຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງເຂົ້າດ້ວຍ​ IP ຈະເຮັດໃຫ້ຈົດຈໍາໄດ້ຍາກ ຈຶ່ງ​ມີການສ້າງ Domain name ຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ​ມີ Name Server ໄວ້ໃຫ້ບໍລິການແປງ IP ເປັນຊື່ໂດເມນຂອງທ່ານ


ວິທີການກວດສອບ Name Server ຫຼື NS ຂອງເວັບໄຊທ໌

ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່​ມີຊື່​ສຽງ yahoo.com

ວິທີທີ່​ໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງ NS ຂອງເວັບໄຊທ໌ ໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ ​ໃຊ້​ຜ່ານ​ທາງເວັບໄຊທ໌ whois.com

       
     1.ເຂົ້າໄປທີ່ www.whois.com

     2.ພິມ Domain name ກວດສອບName Server

      3.ເມື່ອກົດ Enter ຈະປະກົດລາຍລະອຽດຕ່າງໆ​ ເຊັ່ນ ເຈົ້າຂອງໂດເມນ ຊື່-ນາມສະກຸນ ທີ່ຢູ່ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂດເມນ


Whois.com  ເປັນເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ບໍລິການກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງໂດເມນ ວ່າ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຊື່ ນາມສະກຸນ ທີ່ຢູ່ ອີເມວ ໂທລະສັບ ແລະຍັງກວດສອບໄດ້ວ່າ ຫາກທ່ານຕ້ອງການ​ຈົດ​ທະ​ບຽນໂດເມນ ຊື່ທີ່​ທ່ານຈະໃຊ້​ມີຜູ້ໃຊ້ຢູ່ແລ້ວບໍ່ບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຊີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຝາກ Hosting  ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາລັບທຸລະກິດ
Monday, March 13, 2017

ຄ່າ Cname record ໃນ DNS Management ຂອງ Direct Admin ຄືຫຍັງ

ຄ່າ Cname record ໃນ Domain ຫຼື DNS ຄືຫຍັງ


C Name Record ໃນ DNS Management  ຄື ຫຍັງ ?

ຄ່າ Cname ຄື ຄ່າປະເພດຫນຶ່ງ ໃນ DNS Management ຊຶ່ງມີໃຫ້ຕັ້ງຄ່າທັງໃນ Direct Admin (ໃນສ່ວນຂອງ Web Hosting) ຫຼື  ໃນ Control Panel ຂອງ Domain name  (ທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Domain ຂອງທ່ານມີໃຫ້ຕັ້ງຄ່າ)ມັນມີຫນ້າທີ່ໃນການກໍານົດ ຫຼື Mapping Sub domain ເວັບໄຊຕ໌ຕົ້ນທາງ(ຂອງທ່ານ) ກັບ ເວັບໄຊຕ໌ປາຍທາງທີ່ທ່ານກໍານົດ ຊຶ່ງສາມາດເບິ່ງຮູບພາບປະກອບຂ້າງລຸ່ມນີ້


ການເຮັດວຽກຂອງ Cname record

ພາບອະທິບາຍ ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ ການເຮັດວຽກຂອງ Cname


 • ຈາກພາບດ້ານ​ເທິງ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຫາກທ່ານກໍານົດ C name: mail.abc.com ມີຄ່າເທົ່າກັບ webmail.cslox.com ຊຶ່ງມີຫມາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອ​ມີຄົນເຂົ້າຊົມເວັບໄຊຕ໌ ແລະ Enter URL: mail.abc.com ມັນຈະສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫນ້າ URL: webmail.cslox.com
 • ການເຮັດວຽກໃນຝັງສິດ ຫາກເຮົາຕັ້ງຄ່າ C name : blog.abc.com ໃຫ້ມີຄ່າເທົ່າກັບ www.blogger.com ຊຶ່ງມີຫມາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອ​ມີຄົນ Enter URL : blog.abc.com ມັນຈະສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ດຶງມາຈາກ www.blogger.com 
 • ແຕ່ໃນການ​ໃຊ້​ວຽກຈິງ ການຕັ້ງຄ່າ Cname ນັ້ນຈະຖືກແນະນໍາໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເຊັ່ນ Bloger ອາດລະບຸ ຫາກທ່ານຕ້ອງການມີຊື່ Domain ເປັນ name.company.com ແລ້ວ ໃນເວລາທີ່​ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບ ໃຫ້ສະແດງຂໍ້ມູນເປັນ Blog ຂອງທ່ານ ແທນ​ທີ່ຈະມີຊື່ເຕັມເປັນ www.blogger.com/yourname ເບິ່ງມັນບໍ່ສະແດງເປັນຄວາມເຈົ້າຂອງ Blog ຊຶ່ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ​ຈະໃຫ້ຄ່າມາ ຕັ້ງຄ່າ ເຊັ່ນ ຕ້ອງ map Cname : blog -> www.blogger.com ເມື່ອມີຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບພິມວ່າ blog.company.com ມັນຈະສະແດງຫນ້າ Blog ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທັນທີ

ປະໂຫຍດຫລັກ ຂອງ Cname

​ມີ URL ສ່ວນຕົວທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ
ເພີ່ມຄວາມສະຫງ່າງາມໃຫ້ URL ຂອງທ່ານຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Cname ກັບ A record

Cname ຄື ການ​ map ໂດຍປາຍທາງຕ້ອງ point ​ໄປເປັນ​ໄປຊື່ Domain 
ແຕ່ A record ຈະເປັນການ​ Map ໂດຍປາຍທາງຕ້ອງເປັນເລກ IP ເທົ່ານັ້ນບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຊີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຝາກ Web Hosting  ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາລັບທຸລະກິດ
A record ໃນ DNS ຫຼື Domain name ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ Web Hosting ຄືຫຍັງ ?

A Record ຄືຫຍັງ ?


A Record ຄື ຫຍັງ ແລະ ເຮັດວຽກໃນ DNS Management ຫຼື  DNS Zone ຢ່າງ​ໄຮ

A Record ປົກກະຕິແລ້ວຈະຢູ່ໃນສ່ວນຂອງ DNS Management ຫຼື DNS Zone ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈະເອີ້ນ ຫນ້າທີ່ຂອງມັນ ຄື ມີຫນ້າທີ່ Map ຊື່ Domain ໃຫ້​​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ IP Web Hosting ປາຍທາງ 

ອະທິບາຍການເຮັດວຽກຂອງ  A record

ຍົກຕົວຢ່າງການຕັ້ງຄ່າ A Record ຕາມພາບ

 • ຫາກເຮົາກໍານົດຄ່າ A reord ເປັນ​ mail.abc.com ແລະ ຕັ້ງ IP ເປັນ 99.99.99.99
  ເມື່ອທ່ານພິມຄໍາວ່າ email.abc.com  ມັນຈະມີຫນ້າທີ່ແລ່ນໄປສູ່ Email Server ທີ່ມີຄ່າ IP ເປັນ 99.99.99.99 ແລະ ນໍາຂໍ້ມູນຂຶ້ນສະແດງ
 • ແລະເມື່ອທ່ານໄດ້ກໍາຫນົດຄ່າ A reord ເປັນ​ www.abc.com ແລະ ຕັ້ງ IP ເປັນ 123.456.789.10 ເມື່ອທ່ານພິມຄໍາວ່າ www.abc.com ມັນຈະແລ່ນໄປສູ່ Web Hosting IP: 123.456.789.10 ແລະນໍາຂໍ້ມູນຂຶ້ນສະແດງ


A Record ຈະເຮັດວຽກເມື່ອ​ໃດ​


 • ຕາມປົກກະຕິຫາກທ່ານນໃຊ້ວຽກ Web Hosting ທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່​ແຍກຈະເຮັດວຽກ ລະຫວ່າງ Email Server ແລະ Web Hosting ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈັດການໃນ​ສ່ວນ​ນີ້
 • ແຕ່ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ ຫາກທ່ານ ມີການໃຊ້​ວຽກທີ່ຄ່ອນ​ຂ້າງ Advance ແລະ ຕ້ອງແຍກການເຮັດວຽກຫລາຍ Server ໃນ ເວັບດຽວກັນ ການຕັ້ງຄ່າ A Record ຈະເປັນວິທີການປະ​ຍຸກໃຊ້ກັບການເຮັດວຽກໄດ້ ແຕ່ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັ້ງຄ່າ ທ່ານຕ້ອງຫມັ້ນໃຈ ວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງ​ມັນຈິງໆ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປຕັ້ງຄ່າໃດໆ

ບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຊີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຝາກ Web Hosting  ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາລັບທຸລະກິດ

Name Server (NS) ຫຼື DNS ໃນ Domain name (ຊື່ໂດເມນ) ເຮັດວຽກແນວໃດ

This summary is not available. Please click here to view the post.

Friday, March 10, 2017

ວິທີການເຮັດເວັບໄຊທ໌ໃຫ້​ເປັນ Domain ຊື່ບໍລິສັດຂອງທ່ານ

ວິທີການເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊຕ໌ຂອງທ່ານ Online ເປັນ WWW.  ແລະ ສາມາດເບິ່ງມັນ

          ຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການມີເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານເອງ ເຊັ່ນ ຊື່  www.abc.com ທີ່ສາມາດປະກາດໃຫ້ທົ່ວໂລກ ຮູ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການສື່ສານ ຫຍັງ ຕັ້ງແຕ່ເວັບໄຊທ໌ສ່ວນບຸກຄົນ ຈົນ​ກວ່າ​ຂອງເວັບໄຊທ໌ອົງ​ກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ
ການຈັດແຈງເພື່ອນໍາເວັບໄຊທ໌ Upload ໃນ Web Server ໃຫ້ທົ່ວໂລກເຫັນ

ພາບອະທິບາຍ ຂະບວນການ ເຮັດວຽກຂອງ ໄຟລ໌ທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງຂອງທ່ານ ກັບ Domain ແລະ Web Hosting 1. ເລີ່ມຕົ້ນ ທ່ານຕ້ອງຄິດວ່າຈະກໍານົດຊື່ເວັບໄຊທ໌ ວ່າຫຍັງ ຊຶ່ງຊື່ເວັບໄຊທ໌ໃນພາສາເຕັກນິກ ຄື ຊື່  Domain ເຊັ່ນ abc.com ຊຶ່ງໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ມີຜູ້ຮັບຈົດ​ທະ​ບຽນ Domain ຫຼາຍບໍລິສັດ ແຕ່ແນະນໍາວ່າໃຫ້ຈົດ​ທະບຽນ Domain ກັບບໍລິສັດທີ່ມີມາດຕະຖານ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄາແພງກ່ວາເລັກນ້ອຍ
 2. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຕ້ອງຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Web Hosting (ທີ່ຝາກເວັບໄຊທ໌) ເພື່ອນໍາຂໍ້ມູນເວັບໄຊທ໌ໄປຝາກໄວ້ ຊຶ່ງ ซึ่งສ່ວນຫຼາຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Web Hosting ຈະຮັບຈົດ​ທະ​ບຽນ Domainจะ ໄປດ້ວຍ
 3. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຕ້ອງນໍາຊື່ Domain  ທ່ານຈະຕ້ອງເອົາຊື່ Domain ໄປເຊື່ອມໂຍງກັບ Web Hosting ໃນທີ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ ການປ່ຽນແປງຄ່າ NS ຂອງ Domain ເພື່ອໃຫ້ຊີ້ຄ່າມາທີ່ Web Hosting  ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຕິດຕໍ່ໄວ້
 4. ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Web Hosting ຈະໃຫ້ Password FTP ມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານນໍາຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງຂອງທ່ານ Upload ຂຶ້ນໄປໃນ Server 
 5. ຫາກທ່ານດໍາ​ເນີນ​ການຕາມລໍາດັບຂັ້ນຕອນ ດ້ານ​ເທິງ ທ່ານສາມາດເຮັດເວັບໄຊທ໌ໃຫ້​ເປັນ Domain ຊື່ບໍລິສັດສໍາເລັດແລ້ວ

ການກະກຽມໄຟລ໌ (File) ກ່ອນທີ່ຈະ Up Lode ເຖິງ Web Hosting

 1. ບັນຫາຫລັກຂອງການສ້າງເວັບໄຊທ໌ ຄື ບັນຫາຕົວອັກສອນ (Font) ສວຍງາມທີ່ກໍານົດໄວ້  ກັບຕົວອັກສອນ (Font)  ທີ່ສະແດງໃນເວັບໄຊທ໌ ບໍ່ຄື​ກັນ ເພາະເຄື່ອງຄົນອື່ນບໍ່ມີ Font ແບບເຄື່ອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແນະນໍາວ່າຄວນໃຊ້ Font ພື້ນຖານທົ່ວໄປ ທີ່ທຸກເຄື່ອງມີ
 2. ການຈັດການ Path ເຊັ່ນ ຮູບພາບ ໃນເວລາທີ່ Upload  ຂຶ້ນໄປໃນ Server ແລ້ວບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊຶ່ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຜູ້ສ້າງເວັບໄຊທ໌ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການ Path ໂດຍຜູ້ສ້າງເວັບໄຊທ໌ສາມາດຫາຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ຕາມເວັບໄຊທ໌
 3. ຢ່າ Upload ເພງ ຫນັງ ຫຼື Program ເພາະອາດຈະຖືກ​ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາລະເມີດລິຂະສິດ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Web Hosting ຍົກເລີກໃຫ້ບໍລິການທ່ານໄດ້

ບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຊີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຝາກ Web Hosting  ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາລັບທຸລະກິດWednesday, March 8, 2017

Domain Name (ສໍາ​ລັບ Email) ຄືຫຍັງ ແລະຄວນກໍານົດ Email ຊື່ບໍລິສັດ ແບບມືອາຊີບແນວໃດ

ການກໍານົດ Domain Name ແບບມືອາຊີບ

ສໍາ​ລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນບຸກຄະລາກອນດ້ານ IT ອາດຈະເກີດຄວາມສັບສົນ ว่า Domain Name ຄືຫຍັງ

ຍົກຕົວຢ່າງຕາມພາບປະ​ກອບ ຖ້າຫາກວ່າລູກຄ້າຕ້ອງການ Email @ຊື່ບໍລິສັດຕົນເອງ.com
ຕົວຢ່າງໃນພາບເປັນ john@abc.com ດັ່ງນັ້ນ abc.com ຄື ຊື່ Domain Name ຊຶ່ງສາມາດຕໍ່ທ້າຍເປັນ .com ຫຼື          .co.th 

ແລະມີຫລັກໃນການກໍານົດຊື່ແນວໃດ ຜູ້ຂຽນຂໍແນະນໍາວິທີການກໍານົດຊື່ Domain Name ແບບມືອາຊີບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

1. ຊື່ Domain ຄວນສື່ເຖິງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງ​ກອນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ເພາະຊື່ນີ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ຕໍ່ໄປອີກຍາວ​ນານ

2. ຊື່ Domain ບໍ່ຄວນຈະຍາວເກີນໄປ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດຫລີກ​ລ່ຽງໄດ້ ຄວນກໍານົດໃຫ້ເປັນຊື່ທີ່ສາມາດສະກົດພາສາອັງກິດໄດ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເຊັ່ນ thailandpencil.com 

3. ຫລີກ​ລ່ຽງການໃຊ້ການສະກົດຄໍາທີ່ຍາກເກີນໄປ ຫຼື ທີ່ມີຄໍາຄ້າຍຄືກັນ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານເກີດຄວາມສັບສົນ 
ເຊັ່ນ cat.com ກັບ cac.com

4.  ຊື່ Domain ຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ ໂດຍມີ (a-z) ເທົ່ານັ້ນ ຕົວ​ພິມ​ເລັກ ຫຼື ໃຫຍ່ມີ​ຄ່າ​ເທົ່າກັນ ອັກສອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ​ໄດ້ ມີ​ພຽງ​ອັກສອນດຽວ ຄື ເຄື່ອງຫມາຍຂີດ "-" ເຊັ່ນ best-condo.com

ນອກ​ຈາກ Email ທີ່ສາມາດກໍານົດຊື່ເປັນຊື່ບໍລິສັດຂອງຕົນເອງໄດ້ Website ຍັງສາມາດກໍານົດຊື່ (Domain Name) ເປັນຊື່ບໍລິສັດຂອງຕົນເອງໄດ້ຄື​ກັນ ທ່ານສາມາດຄິກອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງTuesday, March 7, 2017

ເປັນຫຍັງ ອີເມວບໍລິສັດ ແລະ Mail server ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ !

ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ອີເມວບໍລິສັ ແລະ Mail server

ອີເມວບໍລິສັດ ແລະ mail server


ໃນປະຈຸບັນການເປີດບໍລິສັດມັນງ່າຍດາຍຫຼາຍ ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນທຶນເລັກ​ນ້ອຍ ຫລາຍຄົນທີ່ກໍາລັງເປີດບໍລິສັດ ເພື່ອເພີ່ມເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານເກີດຄວາມ​ເຊື່ອ​ຫມັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ການ​ເຮັດອີເມວບໍລິສັດແລະMail serverເປັນສິ່ງແຮກ ທີ່ທ່ານຕ້ອງມີ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດສ້າງອີເມວບໍລິສັດໃຫ້ມີຊື່ຫລັງ @ຊື່ບໍລິສັດຂອງທ່ານໄດ້   ທ່ານຕ້ອງມີ ຢ່າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

 1. ຊື່ຫລັງ @ຂອງບໍລິສັດ เช่น @abc.com, ຊື່ຫລັງອີເມວບໍລິສັດ ນີ້ໃນພາສາ IT ເອີ້ນວ່າ Domainname ໃນທີ່ນີ້ Domainname ຈະມີຊື່ວ່າ abc.com
 2. Mail server ຫຼາຍທ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນສາຍ IT ອາດຈະສົງໄສວ່າມັນ ຄື ຫຍັງ mail server ມີຫນ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຊື່ ອີເມວບໍລິສັດ ໄປສູ່ເຄື່ອງ mail server ຊຶ່ງ mail server ຈະມີຫນ້າທີ່ໃນການ​ຮັບ ແລະສົ່ງອີເມວອອກໄປ


ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງ Mail server ຈະ​ເຮັດແນວໃດ ?


ບໍ່ແປກທີ່ຜູ້ປະກອບການບໍລິສັດ ຈໍານວນຫຼາຍ ບໍ່ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງ Mail server ໃນຊຶ່ງຄວາມເປັນຈິງ ມັນມີຄວາມຊັບ​ຊ້ອນຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າບຸກຄະລາກອນດ້ານ IT ຍັງເຂົ້າ​ໃຈໄດ້​ຍາກ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງແນະນໍາວ່າ ຫາກທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະມີອີເມວບໍລິສັດ ທ່ານຄວນຈະຈ້າງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຊໍານານໃນການບໍລິການລະບົບອີເມວໂດຍສະເພາະ ໂດຍມັກຈະຄິດຄ່າບໍລິການຕໍ່​ປີ, ລວມທັງບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງມີການ Support ຫຼື ໃຫ້ຄວາມຮູ້ວິທີການການໃຊ້  ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ງານ ອີເມວບໍລິສັດ ໄດ້ມີປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ


ບົດຄວາມໂດຍ


ບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຊີແລນ ຈໍາກັດ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email Hosting ແລະ Mail Server ທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນສ. ປ. ປ. ລາວ.