Friday, November 3, 2017

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Hard disk ແບບຈານຫມຸນ ແລະແບບ SSD ສໍາລັບ Mail Hosting Hard disk ແບບ ຈານຫມຸນ
ຮູບພາບຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນຂອງ Hard disk ແບບ ຈານຫມຸນ

ທຸກຄົນແລະເກືອບທັງຫມົດຕອນນີ້ ຫາກພໍຮູ້ເລື່ອງຄອມພິວເຕີ ຈະພົບວ່າ  Hard disk ທີ່ຕົນເອງໃຊ້ຢູ່ນັ້ນເປັນແບບຈານຫມຸນ ເມື່ອຄຸນຖອດຫນ້າກາກອອກຈະພົບເປັນຮູບຈານຫມຸນ ແລະມີຕົວອ່ານ ຄືພາບດ້ານເທິງ

Hard disk ແບບຈານຫມຸນ ຄື ທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ (Storage) ຫລັກ ຂອງຄອມພິວເຕີ ຫລື ເຄື່ອງ Server ຊຶ່ງມີລັກສະນະເປັນຈານຫມຸນ ຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນ ຫລືເອີ້ນຂໍ້ມູນນັ້ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມໄວຂອງ Hard disk ດ້ວຍ ຫາກ Hard disk ດຶງຂໍ້ມູນຊ້າໆ ເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງຊ້າ ດັ່ງນັ້ນມັນໄດ້ຖືກປະດິດສ້າງໃຫມ່ຂຶ້ນ ຄື SSD ຂໍ້ມູນຖືກເກັບໄວ້ໃນ Chip ມັນມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄວເກືອບ 10 ເທົ່າ ແລະມີຂໍ້ໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ເສຍຕໍ່ໄປນີ້ 

ຂໍ້ເສຍຂອງ Hard disk ແບບຈານຫມຸນ

  • ການອ່ານຂໍ້ມູນແບບຈານຫມຸນ ເຖິງແມ່ນວ່າຫມຸນໄດ້ນັບພັນນັບຫມື່ນຮອບ ມັນຍັງຊ້າກວ່າ SSD ຫລາຍ
  • ຕົກເມື່ອໃດ? ເສຍທັນທີ, ຈາກພາບທ່ານຈະເຫັນຮູບຫົວອ່ານ ຖ້າທ່ານເຮັດ Hard disk ຕົກ ຫົວອ່ານນີ້ຈະເສຍ ເຮັດ Hard disk ຂອງທ່ານເສຍທັນທີ
  • ຄວາມຮ້ອນສູງ ເພາະຈານຫມຸນມີການຫມຸນຕະຫຼອດເວລາ ຕະຫຼອດເວລາມີຄວາມຮ້ອນ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດບັນຫາ Hard disk ຫຼື ຈານຫມຸນບໍ່ເຮັດວຽກ ເພາະ ຮ້ອນເກີນໄປ


ຕົວຢ່າງຄວາມໄວລະຫວ່າງ Hard disk ແບບຈານຫມຸນ ແລະແບບ  SSD


ຂໍ້ດີຂອງ SSD ສໍາລັບການເຮັດ Mail Hosting ແລະ ໃຊ້ວຽກທົ່ວໄປ

  • ອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນກວ່າ Hard disk ແບບເກົ່າ 10 ເທົ່າ 
  • ຈາກຜົນການທົດສອບ "TL Lab" ຍັງພົບການໃຊ້ວຽກ SSD ສາມາດຫຼຸດຊັບພະຍາກອນການໃຊ້ວຽກ ຂອງ CPU และ RAM ເກືອບ 90% 
  • ຄວາມຮ້ອນນ້ອຍກວ່າ Hard disk ຈານຫມຸນ ເນື່ອງຈາກ SSD ເປັນການເອີ້ນຂໍ້ມູນຖືກຝັງຢູ່ໃນ Chip ບໍ່ມີການຫມຸນຂອງຈານຫມຸນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນມີຫນ້ອຍຫລາຍກວ່າ
  • ຄວາມທົນທານສູງ ເນື່ອງຈາກວັດສະດຸ ແລະຮູບແບບຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການໃຊ້ວຽກລະດັບ Server ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມທົນທານ ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ເສຍງ່າຍແນ່ນອນ
  • ການນໍາ SSD ມາໃຊ້ວຽກລະດັບ Mail Hosting ຫຼື ລະດັບ Server ມັນເປັນສິ່ງໃຫມ່ໆໃນປະເທດລາວ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລືອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ກວດເບິ່ງວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email Hosting ໃຊ້ Disk ແບບ SSD ບໍ່


ບົດຄວາມໂດຍ
ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ SSD Mail Hosting 

1 comment: