Friday, November 3, 2017

[Outlook] ວິທີການປິດ Junk E-mail Filtering

ວິທີການປິດ Fillter junk outlook


Microsoft Outlook ເປັນອີກຫນຶ່ງ Email Client Software ທີ່ມີຄວາມສະຫລາດໃນດ້ານການກອງ Junk/Spam ແບບອັດໂນມັດ ໂດຍທີ່ຕົວກອງບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Mail server ທີ່ທ່ານໃຊ້ວຽກຢູ່ແລະໃນບາງຄັ້ງຜູ້ໃຊ້ອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ Filter ນີ້ເຮັດວຽກ ເພາະບາງຄັ້ງທີ່ເລົາຕ້ອງຮັບອີເມວໃຫມ່ ໆ ຈາກລູກຄ້າອີເມວນັ້ນອາດອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນ Inbox ທ່ານໃນທາງກັບກັນອີເມວນັ້ນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ Junk Folder


ປິດ Junk E-mail Filtering
ຫນ້າຫລັກຂອງໂປລແກລມ MS Outlook ເລືອກ Junk

ປິດ Junk E-mail Filtering
ເລືອກ Junk E-mail Options...

ປິດ Junk E-mail Filtering
ເລືອກ No Automatic Filtering. Mail from blocked senders is still moved.....
ຈາກນັ້ນກົດ 'OK'

ສໍາຫລັບ Outlook on Macອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີ Add Rules ຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງຜູ້ຂຽນຄິດວ່າເປັນວິທີທີ່ຄ່ອນຂ້າງງ່າຍສໍາລັບການປິດ Function: Junk ອອກໄປ


ຕັ້ງຊື່ Rule Junk E-mail Filtering
ຄິກຂວາທີ່ 'Junk E-mail' -> Apply Rules -> Edit Rules..

ຕັ້ງຊື່ Rule Junk E-mail Filtering
ເລືອກປະເພດ Account ຂອງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ຈາກນັ້ນຄິກທີ່ໄອຄອນ '+'

ຕັ້ງຊື່ Rule Junk E-mail Filtering
ຕັ້ງຊື່ Rule name
When a new message arrives: All Messages (ເມື່ອຂໍ້ຄວາມທຸກສະບັບເຂົ້າມາເຖິງ)
Do the following: Change Status > Not Junk E-mail
(ໃຫ້ປ່ຽນສະຖານະເປັນ ບໍ່ແມ່ນ Junk E-mail)
ຈາກນັ້ນກົດ 'OK' ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ນໍາດ້ານການບໍລິການອີເມວໂຮດຕິ້ງ ຄຸນະພາບສູງ

No comments:

Post a Comment