Tuesday, October 31, 2017

ເປັນຫຍັງຕ້ອງ SSD Hard disk ໃນການເຮັດ mail hosting


SSD Hard disk
Solid  State Drive ຫລື SSD ຄື ຫຍັງ ແລະດີກວ່າ Hard disk ແບບຈານຫມຸນຢ່າງໄຮ


SSD ຫຍໍ້ມາຈາກ Solid  State Drive SSD ເປັນ Hardware ຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບບໃຫມ່ຊຶ່ງເຮັດວຽກແບບ Memory Card ບໍ່ຕ້ອງມີການຫມຸນຈາກແມ່ເຫລໍກ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ອຍ່າງລວດໄວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການດຶງໄຟລວດໄວກວ່າ HDD ພາຍໃນເປັນແຜງວົງຈອນ ເສມືນ Flash Drive ຕ່າງຈາກ HDD ທີ່ພາຍໃນຍັງໃຊ້ລະບົບກົນໄກຢູ່ ຫລື ເວົ້າງ່າຍໆ ຄື ມັນເກັບຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ Chip ບໍ່ໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຈານຫມຸນ ມັນເລີຍໄວກວ່າກັນຫລາຍ

Mail Hosting ທີ່ເລືອກໃຊ້ SDD Disk ປັດຈຸບັນເລີ່ມມີການໃຊ້ວຽກ ເພາະດ້ວຍຄວາມພັດທະນາຂອງເທກໂນໂລຍີສະໄຫມໃຫມ່ ຈຶ່ງຕ້ອງມີອຸປະກອນນືທີ່ທັນສະໄຫມມາຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ວຽກ ເພື່ອຄວາມສະດວກແລະລວດໄວໃນການໃຊ້ວຽກ

ຂໍ້ດີຂອງ SSD ສໍາຫລັບເຮັດ Email Hosting

  • ໄວ ມີການເຮັດວຽກທີ່ໄວກວ່າ HDD ຫລາຍ ຊຶ່ງສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ໄວເຖິງ 200 MB ຕໍ່ ວິນາທີ ຫລື ໄວກວ່າ Hard disk ແບບຈານຫມຸນປະມານ 10 ເທົ່າຕົວ
  • ລະບົບພາຍໃນເປັນແບບແຜງວົງຈອນ ຊຶ່ງຕ່າງຈາກ HDD ທີ່ພາຍໃນເປັນລະບົບກົນໄກແບບຈານຫມຸນຢູ່
  • ທົນທານ ບໍ່ມີລະບົບກົນໄກເຮັດວຽກຂອງຈານຫມຸນ ລະຫວ່າງເຮັດວຽກບໍ່ສັ່ນສະເທືອນ
  • ນ້ໍາຫນັກ ຊິ້ນສ່ວນການເຮັດວຽກຫນ້ອຍກວ່າ HDD

 ຂໍ້ເສຍຂອງ SSD

 ຕອນນີ້ມີລາຄາສູງເມື່ອມັນທຽບເທົ່າ HDD ໃນລາຄາຕໍ່ພື້ນທີ່

ການນໍາ SSD ມາເຮັດ E-Mail Hosting ຫລື Server

ປັດຈຸບັນການນໍາ SSD ຫລື Solid - State Drive ມາເຮັດເປັນອຸປະກອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນໃນເຄື່ອງ Server ຫລື ລະບົບ Cloud ນັ້ນເລີ່ມມີໃຫ້ເຫັນກັນໃນໂຊນຍຸໂລບເຖິງແມ້ວ່າຈະມີລາຄາທີ່ສູງຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກທີ່ໄວກວ່າ Hard disk ແບບຈານຫມຸນ ແລະ ລົດຊັບພະຢາກອນການໃຊ້ວຽກຂອງເຄື່ອງໄດ້ເປັນໄປອຍ່າງຫລາຍ 

ຈາກການວິໄຈຂອງ "TL Lab"ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ ຊຶ່ງໄດ້ນໍາ Hard disk ແບບ SSD ມາເຮັດການທົດສອບເພື່ອໃຊ້ວຽກຈິງກັບລະບົບ Cloud Email Hosting ຜົນປາກົດວ່າา ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ລວດໄວກວ່າ Hard disk ແບບຈານຫມຸນເກືອບ10 ເທົ່າຕົວ ພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄືກັນ ຫລາຍກວ່ານັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການກິນຊັບພະຢາກອນ RAM และ CPU ລົດນ້ອຍລົງຢ່າງເຫລືອເຊື່ອ

ຈາກຜົນການວິໄຈແລະພັດທະນາດັງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ ຖືເປັນ ບໍລິສັດລາຍທໍາອິດໃນປະເທດໄທ ທີ່ໄດ້ນໍາລະບົບ SSD ເຂົ້າມາໃຊ້ວຽກໃນລະດັບ Email Hosting ເພື່ອເຊີງພານິດ
ແລະເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນຂອງ Email Hosting ນັ້ນລວດໄວ ແລະມີຄວາມເສຖີຍນພາບຫລາຍກວ່າເດີມດ້ວຍການນໍາໄປໃຊ້ໃນລະບົບ Cloud SSD 


ບົດຄວາມໂດຍ ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Cloud SSD Email Hosting ທີ່ດີທີ່ສຸດ

No comments:

Post a Comment