Saturday, October 28, 2017

DKIM ຄືຫຍັງ ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງDKIM  ຄືຫຍັງ ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ

DKIM ຫຍໍ້ມາຈາກ DomainKeys Identified Mail ເປັນຕົວທີ່ເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບ Mail Server ຂອງຜູ້ສົ່ງ ເປັນລາຍເຊັນດິຈິຕອນທີ່ເອົາໄວ້ປະທັບຕາທີ່ Header (ສ່ວນຫົວຂອງອີເມນ) ວ່າເລົາໃຊ້ Server ຂອງເລົາເອງສົ່ງບໍ່ ຊຶ່ງຄ່າ DKIM ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການ Phishing Mail ໄດ້ອຍ່າງຫລາຍ

ເມື່ອກ່ອນເລົາມີການໃຊ້ຄ່າ SPF ໃນ DNS ດ້ວຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ຄວາມຂອງເລົາຕົກຫນັກເຂົ້າໄປຢູ່ໃນ Spam/Junk ຂອງຜູ້ຮັບ ແຕ່ກໍອາດຈະຊ່ວຍໄດ້ໄມ່ຫມົດ ແລະເປັນແຄ່ການສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜູ້ສົ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ

ສ່ວນການ Generate DKIM ມາໃຊ້ວຽກ ກໍສາມາດໃຊ້ວຽກໄດ້ກັບທຸກ Cpanel ຢູ່ແລ້ວ ພຽງແຄ່ເພີ່ມຄ່າ DKIM ລົງໄປໃນ DNS ກໍສາມາດສ້າງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ແລະລົດໂອກາດທີ່ພວກເຮົາຈະຖືກ Phishing mail ໄດ້ອຍ່າງຫລາຍ

ຄ່າ DKIM ຈໍາເປັນບໍ່ ເຫມາະກັບໃຜ?

ສໍາລັບຜູ້ຂຽນຄິດວ່າຄ່ານີ້ມີຄວາມຈໍາເປັນພໍສົມຄວນ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ Sender ກັບ Recipient ຕິດຕໍ່ກັນແບບວາງໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເວລາສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປມາ ກໍບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າຝ່າຍໃດ ຝ່າຍຫນຶ່ງຈະຖືກ Hack ຂໍ້ມູນໄປຍັງບຸກຄົນທີ່ສາມ (Man in the middle attack) 

ການ Config ຄ່າເທິງ Mail Server ໃຫ້ປອດໄພສູງສຸດເຫມາະກັບທຸກບໍລິສັດ ໂດຍເສພາະບໍລິສັດທີ່ເຮັດທຸລະກິດກັບຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານທາງອີເມນເປັນຫລັກ ກໍຄວນຈະມີ Mail Server ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ມີການກວດສອບຄ່າ DKIM ຢ່າງເຫມາະສົມ


ບໍລິສັດ ເທກໂນໂລຍີແລນ ຈໍາກັດ


ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອີເມນໂຮດຕິ້ງສໍາຫລັບອົງກອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງສຸດ

No comments:

Post a Comment