Wednesday, January 25, 2017

Email Hosting ທີ່ຕັ້ງໄວ້ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ດີແລະໄວກ່ວາ ປະເທດລາວປານໃດ

  

ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດລະຫວ່າງ ປະເທດລາວ ໄປ ປະເທດສິງກະໂປ

Email Hosting ທີ່ຕັ້ງໄວ້ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ດີແລະໄວກ່ວາ ປະເທດລາວປານໃດ


ປະເທດສິງກະໂປ ແມ່ນ Data Center ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ ເພາະວ່າມີການຈັດການລະບົບຄຸນະພາບຂອງໄຟຟ້າ ໄຟຟ້າສະຫງວນ ລວມທັງປະສິດທິພາບໃນການ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ ສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງໃຕ້ນ້ໍາຈາກທະວີບອື່ນໆ ມາຍັງ Asia ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ມີການທົດສອບຄວາມໄວ ໃນເລື່ອງຂອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄລຍະໄກ ຈາກປະເທດຜູ້ສົ່ງ ຄື ປະເທດລາວ ໄປສູ່  Mail hosting  ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ພົບວ່າຄວາມໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນມີຄວາມໄວ ເໝືອນກັບ Server ທີ່ຕັ້ງໃນປະເທດລາວ ແຕ່ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ Email Hosting ທີ່​ມີທີ່ຕັ້ງໃນປະເທດສິງກະໂປ ມີປະລິມານທໍ່ ຫຼື Traffic ຂະຫນາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຫມົດບັນຫາເລື່ອງ ໄດ້ຮັບອີເມວຊັກຊ້າ ຫຼື ອີເມວຂາດຫາຍ


ເນື່ອງຈາກເຮົາພົບວ່າ Email Hosting ຫຼື Server ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດລາວຈໍານວນຫຼາຍ ມັກຈະມີບັນຫາໃນລັກສະນະໂຄງລ່າງ ລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼືສາຍທີ່ Link ຈາກປະເທດລາວໄປສູ່ International Traffic ມັນລາຄາແພງ ແລະ​ມີປະສິດທິພາບຕ່ໍາ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄັ້ງຜູ້ທີ່ໃຊ້ງານລະບົບ Email Hosting ໃນລັກສະນະບໍລິສັດ ບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມວ ຫຼື Delay ເພາະ Traffic ເຕັມ


ບົດຄວາມໂດຍ

ບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຊີແລນ ຈໍາກັດ
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິລະບົບ Email Hosting  ທີ່​ມີທີ່ຕັ້ງ Data Center ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ

No comments:

Post a Comment