Tuesday, January 10, 2017

Mail server ມັນ​ຄື​ແມ່ນ​ຫຍັງ

mail server ວິ​ທີ​ການ​ທີ່ເຮັດວຽກ


mail server ຫຼື ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍເມລ ຄື  ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່​ມີຫນ້າທີ່ໃນການຮັບ (Incomming) ແລະ ສົ່ງອີເມວ (Outgoing) ລວມທັງຕ້ອງຮັກສາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນຄອມພິວເຕີສໍາລັບເຮັດວຽກທົ່ວໄປບໍ່ເຫມາະສົມທີ່​ຈະເອົາມາເຮັດ mail server ແນ່ນອນ ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນທີ່​ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ​ມີຄວາມໄວກ່ວາປົກກະຕິ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Server ຫຼື mail server 


mail server Incoming ຂາເຂົ້າ


ຫຼາຍທ່ານ ມັກເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ຄ່າ Incoming ແລະ Outgoing email server ຫຼາຍ ໃນເວລາທີ່ຕິດຕັ້ງອີເມວທຸລະກິດ ໃນ Program Outlook, Smart Phone, Teblet ແລະ Program Client Email ຕ່າງໆ ແຕ່ຈະມີຜູ້ໃດທີ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຫມາຍ ຫຼື ຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງມັນຈິງໆ ໃນບົດຄວາມນີ້ຜູ້ຂຽນຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍໃຫ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ເພາະວ່າປະຈຸບັນ ອີເມວໄດ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທຸລະກິດ Incoming email server ​ຄື Server ທີ່​ມີຫນ້າທີ່ຮັກສາຂໍ້ມູນ "ຂາເຂົ້າ" ທັງຫມົດທີ່ຜູ້ສົ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງມາ ໂດຍຂະບວນການເຮັດວຽກ ມັນບໍ່ແມ່ນຫຍັງສັບສົນຫຼາຍ ເບິ່ງຮູບພາບປະກອບmail server Incoming ຂາເຂົ້າ

mail Server Outgoing ຂາອອກ

ການເຮັດວຽກຂອງ Outgoing email server ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເຮັດວຽກຂອງ Imcoming Email Server ພຽງແຕ່ເຮັດຫນ້າທີ່ສະລັບກັນ ໂດຍເບິ່ງຮູບປະກອບຂ້າງ


mail Server Outgoing ຂາອອກຈາກຮູບປະກອບອະທິບາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ສົ່ງອີເມວອອກໄປ 1 ສະບັບ ເຊັ່ນ ສົ່ງຈາກ iPad  (ໂດຍຄ່າເຕັກນິກຂອງ Outgoing mail server ສ່ວນຫຼາຍມັນເປັນ smtp.domain.com , port : 25/587) ອຸປະກອນຕ້ອງ​ມີການຕັ້ງຄ່າວ່າໃຊ້ Server ຫຍັງ ແມ່ນ Server ສົ່ງ ນີ້ໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ Outgoing Mail Server ໃນເວລາທີ່ Outgoing Mail Server ໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສົ່ງອີເມວ Outgoing Mail Server ມີຫນ້າທີ່ສົ່ງອີເມວໄປໃຫ້ຈຸດຫມາຍປາຍທາງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ mail server ປາຍທາງ ຈະໄດ້ຮັບ Email ໃນທີ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ Receiver mail serverບົດຄວາມໂດຍ Technologyland.co.th

ອີເມວ ສໍາລັບຊື້ @ໂດເມນຂອງເຂົາເຈົ້າ /ບໍລິສັດ 
ແບບປະຢັດ ແລະ ມີຄຸນະພາບ ມາດຕະຖານໂລກ

No comments:

Post a Comment