Monday, January 23, 2017

Spammer ແປວ່າຫຍັງ ແລ້ວເຂົາເປັນໃຜ?

Spammer ແປວ່າຫຍັງ ແລະ ອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບ Email hosting ຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ?Spammer ຄື ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການສົ່ງອີເມວ ທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການມາຫາທ່ານ ເຊັ່ນ ອີເມວທີ່ໂຄສະນາ (Junk Mailການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼືເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານເຂົ້າໄປເບິ່ງແລ້ວຈະມີຄ່າບໍລິການຕາມ​ມາ ອີເມວເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປຄັ້ງລະຫຼາຍ Email ຊຶ່ງບາງຄັ້ງອາດຈະຫຼາຍ​ກວ່າ 100,000 - 1,000,000 ສະບັບຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ Spammer ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ສົ່ງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍທ່ານຢ່າໄດ້ເຊື່ອເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ  ທີ່ອີເມວໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້ ເຊັ່ນ ການໃສ່ຂໍ້ມູນ ບັດເຄຣດິດ ໂທລະສັບ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມ​ມາ ແລະເຮັດໃຫ້ອີເມວຂອງທ່ານເກີດຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼາຍ  ສິ່ງເສດເຫຼືອ Bandwidth ພື້ນທີ່ອີເມວດ້ວຍ

ຜົນເສຍອື່ນໆ  ຫາກໄດ້ຮັບ Spam Mail  ຫຼື Junk Mail ຈໍານວນຫຼາຍ
     
     1. ມີອີເມວໃນ inbox ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ເຕັມ
     2. ພະ​ລາດການອ່ານອີເມວທີ່ສໍາຄັນ ເພາະບໍ່ສາມາດແຍກໄດ້ວ່າ ບ່ອນໃດ spam  ບ່ອນໃດ junk
     3. ຍາກທີ່ຈະຄົ້ນຫາ email 
     4. ເຮັດໃຫ້ອີເມວຂາເຂົ້າບໍ່ແມ່ນລະບົບ ຈະເຕັມໄປດ້ວຍ Spam Mail 
     5. ອາດເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ຄລິກເຂົ້າໄປເປີດອ່ານ


ຄໍາແນະນໍາການແກ້ໄຂບັນຫາ
     
ລະບົບ Server ຕ້ອງມີການຕອງ Spam ຕາມ​ລະບົບມາດຕະຖານທີ່ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ມີການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນອີເມວທຸກສະບັບເພື່ອກວດສອບ ລວມທັງ Wording ທີ່​ມີຄວາມສ່ຽງສູງວ່າແມ່ນ Spam  
  
ລະບົບ Spam Guard ສາມາດກວດສອບ Spam ແລະໄວຣັສຢ່າງລະອຽດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຂົ້າໃຈວ່າ ການມີ Spam ໃນ Inbox ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສ້າງບັນຫາຄວາມຮໍາ​ຄານໃຫ້ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກເກີດຂໍ້ຜິດພາດຮ້າຍແຮງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ບົດຄວາມໂດຍ


ບໍລິສັດ ເຕັກໂນໂລຊີແລນ ຈໍາກັດ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Email Hosting ທີ່​ມີ ລະບົບກັ່ນຕອງ Spam ທີ່ດີທີ່ສຸດNo comments:

Post a Comment